Teatr na wozie czyli powrót do korzeni

Już w lipcu grupa aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku wyruszy w objazd po Mazowszu. Nowa teatralna inicjatywa to nawiązanie do dawnych tradycji.

Hanna Chojnacka, Dorota i Szymon Cempurowie oraz Hanna Zientara przygotowują projekt „Teatr na wozie” zakładający wyjście poza mury teatru i występy w różnych miejscach Mazowsza. Z „Teatrem na wozie”, obok inicjatorów projektu, współpracować będą scenarzystka Iwona Kusiak, aktorzy Anna Mika i Michał Pietrzak, mim-akrobata Piotr Świtalski. Dorota Cempura w „Teatrze na wozie” będzie w jednej osobie aktorką oraz specjalistką od scenografii, kostiumów i rekwizytów.
„Teatr na wozie” to nawiązanie do dawnej tradycji teatru, który spotyka się z widzami w ich środowisku. Każdy prezentowany spektakl oparty jest na lokalnej historii, zwyczajach, tradycjach i legendach. To jednocześnie okazja do spotkania wielu pokoleń, przyczynek do zintegrowania się lokalnych środowisk, a jednocześnie wsparcie dla lokalnych środowisk – kół gospodyń wiejskich, teatrów amatorskich, orkiestr dętych i ochotniczych straży pożarnych. Miejscem wspólnej zabawy aktorów i lokalnej społeczności mogą stać się tereny wiejskie, rynki niewielkich mazowieckich miasteczek, place zabaw, czy skwery.
Każde z prezentowanych widowisk stanie się niepowtarzalną okazją do bezpośredniego spotkania się widzów z teatrem lalkowym i magicznym, tańcem, muzyką, gawędą, pantomimą i kuglarstwem. Widzowie oglądający przedstawienie, będą mogli zapoznać się z historią swej rodzimej miejscowości. W każdym spektaklu występować będą aktorzy, mimowie i muzycy. Scena stworzona zostanie z konnego zaprzęgu, a do przygotowania scenografii wykorzystana okoliczna przyroda.