Milowy krok dla Płocka
Jest co świętować, chociaż miasto bardzo skromnie o tym mówi. A mianowicie, po raz pierwszy Płock podpisał umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest to umowa...