Szkoła w Rogozinie jest na wskroś europejska. Wymierne efekty międzynarodowej współpracy [FOTO]

Z dumą dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie mogą powiedzieć, że są szkołą na wskroś europejską. Placówka bowiem jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. – Jest to projekt działający na zasadach Erasmusa Plusa – wyjaśnia nam Robert Majewski, dyrektor ZSP w Rogozinie.

Udział placówki w projekcie zapewnia kadrze nauczycielskiej oraz uczniom systematyczny rozwój poprzez poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej. Nauczyciele wyjeżdżają na szkolenia do wszystkich krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu siedmioro nauczycieli z rogozińskiej szkoły uczestniczyło w szkoleniach na Malcie. Brali udział w zajęciach nauki języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Podczas codziennych zajęć nauczyciele doskonalili umiejętności językowe, poznawali kulturę mieszkańców Malty oraz innych krajów.

– Nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w szkoleniu metodycznym ”Spice Up Your Teaching Ideas”, które było świetną okazją do przypomnienia sobie znanych oraz poznania nowych technik i metod nauczania języka obcego – podkreśla dyrektor. Dodaje, że szkolenie obfitowało w ciekawe i inspirujące pomysły urozmaicenia lekcji. – Anglistka poznała wiele nowych narzędzi i zgromadziła wiele ciekawych materiałów do wspomagania procesu uczenia dzieci i młodzieży – mówi Robert Majewski.

Wiedzę i umiejętności, które nauczyciele zdobyli podczas szkoleń wykorzystują w codziennej pracy z uczniami. Nowe pomysły na jeszcze ciekawsze lekcje zaprezentowali kolegom i koleżankom językowcom podczas lekcji otwartych. – Projekt przyniósł odpowiedź na potrzeby rogozińskiej placówki, tj. wprowadzenie nowych metod nauczania języka angielskiego, poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej – podkreśla dyrektor. Nie ukrywa, że pedagodzy udoskonalili swoje kompetencje językowe, rozwinęli swoją karierę zawodową, zwiększyli swoją motywację, a co za tym idzie satysfakcję z przedsięwzięć podejmowanych w szkole. Najważniejszym sukcesem projektu jest to, że zaowocował on jeszcze lepszą jakości pracy i działań na korzyść uczniów.

Na tym jednak nie koniec. W ramach projektu uczniowie rogozińskiej szkoły brali również udział w kilku projektach eTwinningowych np. Christmas Card Swap, Stories about Bullying and Cyberbullying czy The Four Seasons, podczas których współpracowali z m.in. z rówieśnikami z Francji, Turcji, Włoch, Rumunii, Ukrainy. Uczniowie brali udział w szkolnych konkursach językowych oraz wydarzeniach propagujących poznawanie języków i kultury krajów europejskich.

Wszelkie działania związane z projektem na bieżąco są opisywane i umieszczane na blogu – Rogozino w Europie. 

– Niestety, wybuch pandemii i przejście wiosną na tryb nauki zdalnej pozbawiło szkołę w Rogozinie możliwości przyjęcia studentów z innych krajów, co było jednym z zaplanowanych działań w ramach upowszechniania projektu. Dyrektor szkoły zapowiada jednak, że będzie to jedno z pierwszych zadań, które zostanie podjęte pod zmniejszeniu ograniczeń w wymianie międzynarodowej.

Warto dodać, że projekt w 100 proc. finansowany jest ze środków unijnych, przy czym 20 proc. stanowi wkład własny gminy, który po zakończonym projekcie zostanie zwrócony.

Fot. ZSP Rogozino.