Smog powraca. Wydano komunikat w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego ogłosiło Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Czas ostrzeżenia obowiązuje do 29 listopada do godz. 8:00.

Centrum podaje, że główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). – Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować negatywne skutki zdrowotne – czytamy w wydanym komunikacie.

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo); korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej; ograniczenie pylenia wtórnego z ulic; ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego; ograniczenie palenia w kominkach; ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem oraz bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Pył zawieszony PM 2,5 oraz PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.