Służba Więzienna szuka chętnych do pracy w płockim więzieniu i podaje ile można zarobić na rękę

W płockim Zakładzie Karnym przy ul. Sienkiewicza poszukują młodszego psychologa działu terapeutycznego i maksymalnie 20 strażników działu ochrony. 

Ile zarobi strażnik z działu ochrony? W ogłoszeniu czytamy o wynagrodzeniu na start w wysokości co najmniej 5 270 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 900 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia. Z kolei po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie wyniesie minimum 5 800 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia, powyżej 26 roku życia – 5 400 zł netto.

Na wyższe zarobki będzie mógł liczyć młodszy psycholog działu terapeutycznego – wynagrodzenie na start będzie na poziomie co najmniej 6 050 zł netto dla osoby poniżej 26 roku życia oraz 5 580 zł netto dla osoby powyżej 26 roku życia. Stawki wzrosną po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły chorążych – dla osoby poniżej 26 roku życia do 6700 zł na rękę, powyżej 26 roku życia – do 6100 zł.

Służba Więzienna kusi również  bonusami w postaci nagrody rocznej (tzw. trzynastki wynoszącej ok. 5 270 zł netto dla strażnika, młodszego psychologa – ok. 6 tys. zł netto), uznaniowej czy jubileuszowej (pierwszej po 20 latach służby i pracy), również nagrodą za zastępstwa chorych funkcjonariuszy, wyróżnieniem w formie urlopu. To nie koniec finansowych dodatków. Raz w roku wykonywana jest wypłata równoważnika za umundurowanie (ok. 2,2 tys. zł netto). Można też załapać się na dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny (ok. 500 zł na osobę).

Oprócz tego przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, rekompensata pieniężna za wypracowane nadgodziny (ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę). Ponadto po 2 latach służby, przechodząc do służby stałej, pracownik zyskuje prawo do uzyskania zasiłku na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (w 2023 roku ok. 62 500 zł netto) i comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego (ok. 310 zł netto).

Do tego dochodzi (w przypadku strażnika za pracę w systemie 8 lub 12 godzinnym, młodszego psychologa – w systemie jednozmianowym) możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, urlop wypoczynkowy wynoszący na początkowym etapie 26 dni. Po 10 latach służby jego wymiar wzrasta do 31 dni, zaś po 15 latach pracy – do 35 dni, po 20 – już do 39 dni.

Osoba, która chce aplikować, powinna spełniać kilka wymogów formalnych: posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe (przy pracy młodszego psychologa – wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia), zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać z pełni praw publicznych. Nie może też ciążyć na kimś prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe.

Więcej informacji, w tym m.in. jakie dokumenty i gdzie należy złożyć do 9 lipca, jakie są etapy rekrutacji, znajdziemy w zamieszczonych ogłoszeniach:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – Służba Więzienna (sw.gov.pl),

MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO – Służba Więzienna (sw.gov.pl).