Samochód Ford Transit wystawiony na aukcję [OGŁOSZENIE]

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu Ford Transit WP 54315 stanowiącego własność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku informuje, że posiada do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Nazwa przedmiotu: Ford Transit nr rejestracyjny WP 54315; rok produkcji 1996 
Ilość (szt) 1.
Cena wywoławcza: 2 100 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-401 Płock, sala nr 48.

Przedmiot aukcji można obejrzeć w dniach od 28 czerwca 2018 roku do 10 lipca 2018 roku w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-401 Płock.

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego i okazanie się dowodem wpłaty w dniu aukcji do godz. 9:oo. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-401 Płock: 55 9042 0003 0000 1687 2000 0050, Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Płock z dopiskiem w tytule przelewu „wadium – Ford Transit WP54315”.

Sprzedaż w trybie aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. Postąpienie ustala się w wysokości 5% ceny wywoławczej. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w dniu przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie szkoły lub pod nr tel.(24) 268-72-74.

Info: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku