Są pieniądze na remonty zabytków [FOTO]

Są wizytówką wielu miejscowości i mogą pochwalić się długoletnią historią. Mazowieckie zabytki, bo o nich mowa, czekają wielkie zmiany. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 5 mln zł w 67 z nich przeprowadzone zostaną remonty oraz prace konserwatorskie i restauratorskie.

Dofinansowanie otrzyma również 9 projektów z subregionu płockiego. Dziś beneficjenci z naszego regionu odebrali z rąk marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika symboliczne czeki o łącznej wartości 670 tys. zł. – Mazowsze to region, który zachwyca nie tylko pięknymi krajobrazami i bogatą tradycją, ale też niezwykłymi zabytkami. Są tu nie tylko zamki i urokliwe dworki, ale też wiele perełek architektury sakralnej. Warto o nie dbać, bo każdy z tych zabytków ma swoją historię i jest nieodłącznym elementem naszej regionalnej tożsamości. Dlatego cieszę się, że w tym roku udało nam się znaleźć środki, które pozwolą poprawić stan techniczny wielu z nich i przywrócić im dawny blask – mówił marszałek Adam Struzik

Wsparcie jest efektem ogłoszonego przez samorząd województwa mazowieckiego w lutym br. naboru wniosków o dotacje na renowację budynków wpisanych do rejestru zabytków. W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęły 144 projekty, na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy z nich zakładał przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Podczas oceny komisja brała pod uwagę m.in. stan zachowania zabytku, jego wartość historyczną, artystyczną, kulturową i naukową, dostępność dla turystów oraz kosztorys prac. Spośród wszystkich złożonych propozycji ostatecznie do dofinansowania wybrano 67 projektów na kwotę 5 mln zł.

Wśród nich znalazło się 9 z subregionu płockiego na kwotę 670 tys. zł.

– zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. św. Aniołów Stróżów w Staroźrebach – dofinansowanie 100 tys. zł,
– prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie (etap I) – dofinansowanie 20 tys. zł,
– remont kamienicy usługowej przy ul. Kościuszki 1 w Płocku – dofinansowanie 60 tys. zł,
– konserwacja ołtarza św. Stanisława Kostki w Katedrze Płockiej – dofinansowanie 50 tys. zł,
– zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Ligowie oraz odwilgocenie murów kościoła – dofinansowanie 120 tys.zł,
– remont konstrukcji budynku kościoła parafialnego w Płocku Trzepowie – dofinansowanie 70 tys. zł,
– wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Pilichowie – dofinansowanie 100 tys. zł,
– zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w Sikorzu przed wpływem opadów atmosferycznych na dach, mury i osiadanie fundamentów – dofinansowanie 50 tys. zł,
– prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym stanowiącym wyposażenie zabytkowego kościoła w Płocku-Radziwiu – dofinansowanie 100 tys. zł.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Źródło i fot: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.