Rodzina repatriantów, apel do władz o zmiany w ustawie, zgoda na kredyt. XVI sesja Rady Miasta

XVI Sesja Rady Miasta Płocka zdominowały tematy związane ze sprawozdaniami komisji Rady oraz gospodarowaniem odpadami. Radni wyrazili również zgodę na przyjęcie w Płocku drugiej rodziny polskich repatriantów z Kazachstanu oraz na planowany do zaciągnięcia na lata 2021 – 2022 kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Środki mają zostać przeznaczone na zabezpieczenie finansowania inwestycji Miasta Płocka na te lata. Wśród inwestycji są: stadion, sala koncertowa oraz rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej.

Płoccy radni zaniepokojeni skutkami nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019 roku i podpisana przez Andrzeja Dudę – prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku podjęli uchwałę, w której apelują do władz centralnych, posłów i senatorów o zmiany w ustawie. 

Radni wyrazili zgodę na przyjęcie kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, gdzie będzie brane pod uwagę jako kryterium m. in. zaszczepienie dziecka (30 punktów dla kandydata).

Rada Miasta jednomyślnie wyraziła zgodę na sprowadzenie i udzielenie pomocy rodzinie polskich repatriantów z Kazachstanu. Ma to bezpośredni związek z prośbami, które w roku 2019 wpłynęły do sekretariatu prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego od rodzin, które mają polskie korzenie i chcą osiedlić się na terenie Płocka, a mieszkają poza Polską. Urzędnicy dokonali analizy zgłoszeń. Brali pod uwagę przede wszystkim indywidualne sytuacje rodzinne, ilość osób w rodzinie, posiadane wykształcenie oraz sytuację zawodową zgłaszających się rodzin – aby optymalnie dopasować zakres wsparcia jakie oferuje Miasto Płock do potrzeb rodziny repatriantów. Następnie wytypowano jako pierwsze do zaproszenia do Płocka 4 rodziny. Skontaktowano się z nimi z zapytaniem czy nadal są zainteresowane osiedleniem się w Płocku. Okazało się, że dwie z wytypowanych rodzin objęte są już wsparciem z Polski, jedna rodzina nie odpowiedziała na pytania, natomiast czwarta rodzina potwierdziła chęć osiedlenia się w Płocku. Jest to rodzina, która pochodzi z Republiki Kazachstanu.

– Do Płocka zamierzamy zaprosić 4 – osobową rodzinę z dwójką małych dzieci, którym ze względu na wiek jesteśmy w stanie zapewnić miejsca w żłobku i przedszkolu. W ramach posiadanych lokali, dysponujemy mieszkaniem dla repatriantów na osiedlu Wyszogrodzka. Jest to lokal o powierzchni 43,67mkw, który po przeprowadzonym remoncie może zostać przekazany rodzinie polskich repatriantów – tłumaczył prezydent Andrzej Nowakowski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła dziś Rada Miasta Płocka. Procedury repatriacyjne oraz sama logistyka w takich sytuacjach są dość skomplikowane. Jeżeli procedury przebiegną sprawnie, to już z końcem 2020 roku będziemy mogli powitać w Płocku drugą polską rodzinę repatriantów z Kazachstanu. W 2016 roku do Płocka przyjechała w ramach repatriacji pierwsza rodzina, także z Kazachstanu.

Źródło i fot: UMP.