Przez pożar zmieniono lokalizację kilku szpitalnych oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego po pożarze, do jakiego doszło 14 lipca 2022 r., Wojewódzki Szpital Zespolony wprowadził zmiany związane z lokalizacją poszczególnych oddziałów. Placówka prosi pacjentów i osoby odwiedzające o wyrozumiałość.

Od dnia 22 lipca 2022 r.:

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny zlokalizowany jest na I piętrze pawilonu D, który dotychczas zajmował Oddział Dermatologiczny. Tu również znajduje się izba przyjęć Oddziału. Pacjenci skierowani na Oddział Obserwacyjno- Zakaźny proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do budynku D (I piętro).

Oddział Okulistyczny zajmujący parter pawilonu D pozostaje bez zmian w swojej lokalizacji. Przeniesione zostało tylko wejście do Oddziału, które tymczasowo ulokowane jest ze szczytu budynku.

Poradnia Okulistyczna pozostała na parterze pawilonu D, została przeniesiona jednak w inną część budynku i tymczasowe wejście do niej zostało połączone z wejściem do Oddziału (ze szczytu budynku).

Od 20 lipca 2022 r. Oddział Dermatologiczny przeniesiony jest na II piętro budynku A (budynek główny), na odcinek Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu przy Oddziale Urazowo-Ortopedycznym. Pacjenci ze skierowaniem proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do Izby Przyjęć w budynku A.

Oddział Urazowo- Ortopedyczny pracuje w swojej lokalizacji bez zmian. Poradnia Dermatologiczna pozostaje bez zmian (pawilon D- I piętro, wejście ze szczytu budynku). Punkt pocztowy działający w pawilonie D zostaje zamknięty. Numery telefonów na poszczególne oddziały pozostaną bez zmian.

– Zmiany te są czasowe i konieczne do wprowadzenia dla zachowania ciągłości hospitalizacji – informuje placówka.