Przedszkole, wiadukt, nowe autobusy, remonty ulic. Rekordowy budżet Płocka uchwalony

W sumie na 2020 rok zaplanowano inwestycje na każdym z 21 osiedli Płocka. – Na inwestycje przeznaczymy 246 mln zł, m.in. na modernizację bazy oświatowej, kolorowe place zabaw, osiedlowe boiska, bezpieczne ulice, ekologiczne autobusy, nowy wiadukt prowadzący do ogrodu zoologicznego i wiele innych przedsięwzięć – w ogromnym skrócie prezydent Andrzej Nowakowski przedstawił założenia budżetu na 2020 rok w poście na Facebooku.

– Zapowiada się dobry rok dla Płocka. Radni przyjęli dziś budżet miasta na 2020 rok, który wynosi 1,2 miliarda zł – prezydent nie ukrywał zadowolenia. Post na portalu społecznościowym jest pokłosiem przegłosowanego przez radnych budżetu miasta na 2020 rok. Za jego przyjęciem było 17 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

W świeżo uchwalonym budżecie są pieniądze na dziesiątki mniejszych i większych inwestycji. Jedną z ważniejszych pozycji jest dokończenie przebudowy al. Kilińskiego. Jest ona elementem drugiego etapu programu „Rozwoju infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”, na który w planie finansowym na 2020 jest blisko 28 mln zł. W ramach tego programu powstanie jeszcze nowy wiadukt do ogrodu zoologicznego, a obok niego – parking.

Następną dużą inwestycją jest zainstalowanie Inteligentnego Systemu Transportowego – systemu, który sterując sygnalizacją świetlną na głównych arteriach komunikacyjnych upłynni ruch. Budżet Płocka na 2020 zakłada jeszcze jedną ważną inwestycję: zaprojektowanie i rozpoczęcie robót nad przebudową ul. Spółdzielczej. Przeznaczono na na nią 5 mln zł.

Inwestycji drogowych plan finansowy zawiera bardzo dużo. Są w nim środki na przebudowę ul. Kolejowej i na ul. 3 Maja (na odcinku od łącznika z al. Jachowicza do al. Kilińskiego). Na to ostanie przedsięwzięcie jest 2,5 mln zł. Są pieniądze także na remont ul. Boryszewskiej (za nieco ponad 3,8 mln zł) i na przygotowania do remontu ul. Kościuszki.

Plan finansowy Płocka zakłada konsekwentne prowadzenie rewitalizacji Starego Miasta. Są w nim środki dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (5,5 mln zł), Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (3 mln zł) oraz dla Inwestycji Miejskich (2 mln zł) na budowę i przebudowę budynków przy ulic: Kaczmarskiego, Sienkiewicza, Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. W 2020 zacznie się też renowacja i rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego (za 2 mln zł).

Ogromną kwotę przeznaczono na oświatę, bo aż 350 mln zł. Znalazły się tam takie inwestycje jak: budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21, zaprojektowanie i przebudowę łącznika przy SP 22, przebudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21, modernizacja bloku żywieniowego przy MP nr 33. No i największa i wyczekiwana przez płocczan – budowa nowego Przedszkola nr 17.

Budżet Płocka na przyszły rok jest rekordowy – to trzeci z rzędu budżet przekraczający miliard zł. – Plan finansowy Płocka mógłby być jeszcze większy i mógłby otwierać jeszcze większe perspektywy, gdyby nie fakt, że Płock – jak inne samorządy – musi ponosić koszty rządowych decyzji, które obciążają jego finanse – mówił na wczorajszej sesji prezydent Płocka.

Fot. UMP.