‘Promocje’ za jazdę bez ważnego biletu

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta w auli ratusza był prawdziwy, tematyczny miszmasz. Jedna z uchwał, którą zmienili radni naszego miasta, dotyczyła ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Płock. W rezultacie wyszło na korzyść… “gapowiczów”. 

Od 1 maja będą obowiązywać niższe opłaty za jazdę bez biletu, jeśli opłatę karną pasażer uiści wcześniej. Na zniżkę kary mogą liczyć ci, którzy mandat opłacą w ciągu 3 pierwszych dni od wystawienia wezwania. Pasażer będzie mógł dokonać wpłaty u kontrolera lub w okienku kasowym na konto firmy wystawiającej mandat.  

Opłata karna zostanie obniżona o 50 proc., i wyniesie 140,00 zł. W okresie od 4 do 7 dnia od daty wystawienia wezwania do zapłaty (mandatu) zachowana została dotychczasowa 30 proc. obniżka wysokości kary. Dodatkowym ułatwieniem jest wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty karnej przelewem na konto firmy wystawiającej wezwanie.

Przypomnijmy. Zgodnie z obowiązującym katalogiem opłat dodatkowych kara za jazdę bez ważnego biletu wynosi 100-krotność biletu jednorazowego – 280,00 zł. Ściągalność opłat karnych, według informacji KM Płock, wynosi w tej chwili 20-30 proc. 

Może swoista promocja pomoże, aby ściągalność była większa…

Fot. KM Płock.