Prezydent do prezesa: Życie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą nadrzędną

W sobotę, 11 stycznia, nad PKN Orlen pojawiły się, widoczne z kilkudziesięciu kilometrów, palące się płomienie na pochodniach. Do tego doszły uciążliwości zapachowe, na które uskarżali się mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego. Sytuację opisywaliśmy w materiale – Płomienie nad Orlenem widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Koncern uspokaja.

O ile wielokrotnie spółka informowała wcześniej, że może dojść do takich sytuacji za pomocą komunikatów, wysyłanych przez SMS za pośrednictwem OrlenInfo lub biura prasowego ratusza. Niestety przed sobotnimi wydarzeniami nie było ze strony koncernu żadnych komunikatów. Mieszkańcy wyrażali swoje zaniepokojenie, przysyłając do nas zdjęcia, na których widać jasno święcące łuny nad zakładem produkcyjnym. Narzekali również na bóle głowy oraz uciążliwości zapachowe.

W związku z zaistniałą sytuacją prezydent Płocka Andrzej Nowakowski skierował wczoraj pismo do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Pismo cytujemy w całości:

Szanowny Panie Prezesie,
w sobotę, 11 stycznia 2020 roku od rana mieszkańcy Płocka skarżyli się na uciążliwości zapachowe, wskazując jako ich źródło zakład produkcyjny PKN Orlen. Zgłoszenia przyjmowało Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak też lokalne media. O informacje w tej sprawie pracownik ratuszowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwrócił się do dyspozytora Działu Centrum Harmonogramowania Produkcji PKN Orlen. Po południu pojawiły się efekty świetlne i dźwiękowe wynikające ze zwiększonego zrzutu węglowodorów na jednej z pochodni z powodu awaryjnego wyłączenia instalacji Olefin.

Z przykrością stwierdzam, że PKN Orlen, nie po raz pierwszy, nie informuje prezydenta Płocka oraz ratuszowych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo o zdarzeniach na terenie zakładu produkcyjnego, które mogą budzić niepokój mieszkańców. To pracownicy Urzędu Miasta Płocka proszą koncern o udzielenie jakichkolwiek informacji i inicjują działanie jego służb, jak w opisanej wyżej sytuacji, kiedy po informacji przekazanej z MCZK, dyspozytor z PKN Orlen wysłał ekipę pomiarową w rejon wskazany przez mieszkańca w zgłoszeniu telefonicznym.

W moim imieniu dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zwrócił się do kierownika Działu Ochrony Środowiska PKN Orlen o udzielenie informacji na piśmie na temat awarii na instalacji Olefiny II w dniu 11 stycznia 2020 roku oraz występujących w tym dniu uciążliwości odorowych. Mam nadzieję, że tym razem taką informację otrzymam, w przeciwieństwie do sytuacji z 2016 roku kiedy miało miejsce podwyższone stężenie benzenu w powietrzu i występowały uciążliwości odorowe, a PKN Orlen do tej pory nie przekazał swojego raportu na temat, jakie substancje wydostały się wówczas do powietrza.

W związku z tym apeluję do Pana Prezesa o zmianę podejścia służb PKN Orlen i proszę o zobowiązanie podległych Panu pracowników o niezwłoczne informowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zaistniałych niepokojących zjawiskach.

Życie i zdrowie mieszkańców, a także ich dobre samopoczucie oraz pewność, że są bezpieczni, jest dla mnie, jako prezydenta Płocka, sprawą nadrzędną. Bardzo proszę Pana Prezesa o współpracę, zarówno w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, jak też w kwestii rzetelnej i szybkiej informacji, którą będziemy mogli przekazywać lokalnej społeczności.

Pod listem widnieje podpis prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.