Poziom wody w Wiśle powyżej stanu alarmowego. Fala kulminacyjna zbliża się w kierunku Zbiornika Włocławskiego [FOTO, WIDEO]

W związku ze wzrostem poziomu wody w Wiśle i ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego w powiecie płockim starosta płocki Mariusz Bieniek zwołał w poniedziałek posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gmin powiatu płockiego. Spotkanie odbyło się w Kępie Polskiej gm. Bodzanów.  

Omówiono bieżącą sytuacją powodziową na terenie powiatu, a swoje raporty złożyli przedstawiciele: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, a także wójtowie i przedstawiciele poszczególnych gmin objętych alarmem powodziowym: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Bodzanów, Słupno, Nowy Duninów.

Sytuację hydrologiczną monitorują w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystkie służby, inspekcje, straże oraz gminy są, zgodnie z deklaracjami, przygotowane do prowadzenia poszczególnych działań w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt nieprzewidywalności rzeki, zaleca się unikanie zbliżania się do wody i spacerów przy wałach.

Jak poinformowały Wody Polskie, w związku z wezbraniem na Wiśle Środkowej dokonano przeglądu wałów przeciwpowodziowych Wisły od Zakroczymia do Płocka (stwierdzono dobry stan wałów i przepompowni). Lewy brzeg Wisły od Płocka do Arciechowa patrolują dodatkowo Wojska Obrony Terytorialnej z 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku.  

Kulminacja wezbrania dotrze do Zbiornika Wodnego Włocławek w nocy z 29 na 30 czerwca. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek rzeka niosła ze sobą gałęzie drzew, a także sporo nieczystości.

– Do Płocka zbliża się fala powodziowa na Wiśle. To czoło fali, które niesie z południa Polski różne rzeczy. W powiecie płockim już jest ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe – przypomina Konrad Kozłowski z Referatu Informacji Miejskiej w płockim Ratuszu.

Czytaj też: Przekroczony stan ostrzegawczy. Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

Na razie nie ma komunikatu o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego w Płocku.

W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa związanego z przesiąkami lub uszkodzeniem wałów przeciwpowodziowych należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby pod numerem 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego i szczegółowo przedstawić zaistniałą sytuację.

Fot. KB