W Płocku powstanie przystań cumownicza. A dokładnie u ujścia rzeki Rosicy

Płock planuje budowę na peryferiach miasta przystani cumowniczej, zlokalizowanej u ujścia do Wisły rzeki Rosicy. To projekt zgłoszony w 2017 r. do płockiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Jak poinformował płocki Urząd Miasta, celem planowanego przedsięwzięcia jest “zagospodarowanie obszaru rekreacyjno-turystycznego” w Borowiczkach, dzielnicy położonej na prawym brzegu Wisły.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla zadania “Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy” wyznaczono do 7 września. Inwestycja położona będzie w granicach Obszaru Natura 2000, określanej jako Dolina Środkowej Wisły. Teren ten znajduje się między korytem rzeki a wałem przeciwpowodziowym.

Według płockiego Urzędu Miasta, ogłoszone postępowanie obejmuje m.in. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy przystani cumowniczej, ograniczonej akwenem o długości 70 x 110 metrów i głębokości do 1,8 metra, ze slipem o szerokości 5 metrów, a także wykonanie projektu umocnień skarp i obwałowań.

W dokumentacji powinien znaleźć się również projekt pomostów pływających, które połączone będą z brzegiem trapami o tej samej konstrukcji, drewniano-metalowej oraz projekt punktów ratunkowych wyposażonych w koło, rzutkę i bosak, po 1 na każdym pomoście. Opracowanie musi zawierać też plan oznakowania przystani znakami żeglugowymi.

Projekt budowy przystani cumowniczej w Płocku u ujścia do Wisły rzeki Rosicy, zgłoszony do poprzedniej, szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego, zakłada, iż obiekt ma być przeznaczony dla ok. 80 łodzi motorowo-żaglowych i posiadać ma trzy pływające pomosty oraz parking na ok. 30 samochodów.

Teren planowanej inwestycji położony jest w rejonie, gdzie rozpoczyna się Zbiornik Włocławski, rozciągający się na Wiśle od Płocka do Włocławka. To największy sztuczny akwen w Polsce. Ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Fot. sprzedajemy.pl (zdjęcie poglądowe).