Podpisanie umowy na przebudowę al. Jana Pawła II w Płocku

2,75 miliona zł dotacji z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na przebudowę alei Jana Pawła II w ramach drugiego etapu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Umowę z Dariuszem Piątkiem, wicewojewodą mazowieckim, podpisał w Płocku prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Łączna wartość realizacji projektu wynosi 5,5 mln zł.

W styczniu minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 roku. Na Mazowszu dotacje zostaną przekazane na realizację 32 wniosków – 14 dotyczących dróg powiatowych i 18 gminnych. Łącznie w 2013 roku w województwie mazowieckim wyremontowanych zostanie 104 km dróg za 116 mln zł, rząd przeznaczy na ten cel ponad 48 mln zł dofinansowania.
 
W Płocku przebudowa obejmie 3,5-kilometrowy odcinek alei Jana Pawła II ze skrzyżowaniami z ulicami Wyszogrodzką i Czwartaków (tzw. strona zachodnia) przy Galerii Mazovia i CH Auchan. Powstaną: rondo, dodatkowe prawo i lewo skręty na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej. Zmodernizowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna, sanitarna oraz telekomunikacyjna.
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku wraz z przebudową istniejących sieci: elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej” jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg.

Prace ruszą na początku maja a zakończenie przebudowy dróg i skrzyżowań w tej części Podolszyc jest planowane do końca września. Kulminacja robót drogowych jest zaplanowana na okres wakacyjny.

W ramach inwestycji dofinansowanej w 50% środkami kwalifikowanymi w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”:
– powstanie rondo na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków,
– zostanie wybudowana druga jezdnia (dwa pasy ruchu) al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Czwartaków,
– zostanie wyremontowana i wzmocniona siatką nawierzchnia jezdni na całej długości w al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków oraz odcinki al. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 31.000m2,
– zostanie przebudowana al. Armii Krajowej w zakresie dotyczącym budowy chodników, opasek i ścieżki rowerowej o długości blisko 3 km,
– zostaną usunięte kolizje w infrastrukturze elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
– zostanie przeprowadzony remont kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami,
– zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II.

Ponadto w ramach prac w oparciu o środki w całości pochodzące z budżetu Gminy-Miasta Płock (tzw. koszty niekwalifikowane) nastąpi przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej – Armii Krajowej – Jana Pawła II o powierzchni 2551 m2 oraz remont nawierzchni jezdni ul. Wyszogrodzkiej o powierzchni około 5000 m2.

Przebudowa dróg i skrzyżowań na Podolszycach „Zachód” będzie realizowana w partnerstwie z Wodociągami Płockimi (100.000 zł + 100.000 zł w ramach partnerstwa rzeczowego), Fortum Płock (10.000 zł), firmami: DT-SPV 13 Sp. z o.o. (15.000 zł) i Lewandpol sp. z o.o. (15.000 zł).

Realizacja inwestycji usprawni układ komunikacyjny na Podolszycach. Wybudowany zostanie dodatkowy pas ruchu w al. Jana Pawła II, dodatkowe pasy włączania dla skręcających w prawo i w lewo w ul. Wyszogrodzkiej. Po przebudowie na Podolszycach („zachód” i „wschód”) powstanie nowy układ komunikacyjny z trzema rondami i wyremontowanymi jezdniami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Pojawi się także wiele nowoczesnych elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego: wyspy, azyle dla pieszych, acykliczna sygnalizacja świetlna z latarniami w technologii LED, bariery bezpieczeństwa dla pieszych, oznakowanie poziome termo- i chemoutwardzalne w kolorze czerwonym, punktowe elementy odblaskowe na rondach. Stworzenie odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

 

W latach 2009-2012 samorządy subregionu płockiego zrealizowały łącznie 13 projektów. Inwestycje o wartości 27,7 mln zł rząd dofinansował kwotą 12,3 mln zł. W ubiegłym roku w ramach tego programu Płock przebudował ul. Obrońców Płocka 1920 r.