Płyta Nieznanego Żołnierza po gruntownym remoncie [FOTO]

Płyta Nieznanego Żołnierza to jedno z miejsc pamięci narodowej w naszym mieście. To właśnie tutaj odbywają się najważniejsze uroczystości patriotyczne. Płyta przeszła niesamowitą metamorfozę. Prezydent Płocka oraz jego zastępcy dziękowali wykonawcy oraz zespołowi osób, które zaangażowane były w wykonanie projektu.

– Prace jakie tu przeprowadzono to: odnowienie płyty głównej, odnowiono litery, postawiono gazowy znicz, odnowiono wszystkie murki, została ułożona nowa kostka, zyskała też nowe stojaki pod wieńce i na flagi, odnowiono też kostkę z orłem i maszt – wymieniał Piotr Dyśkiewicz, wiceprezydent Płocka. – Zabezpieczona została również komora, w której przechowywana jest ziemia z pól bitewnych – wymagała ona zabezpieczenia hermetycznego, aby nie dostawała się do wewnątrz woda – dodawał.

– Bardzo się cieszę z wykonania tego projektu – mówił z kolei wiceprezydent Roman Siemiątkowski. – Jest z nami Jadwiga Wojnarowska, główny reżyser wszystkich wydarzeń patriotycznych przy Płycie Nieznanego Żołnierza. Cieszymy się, że te uroczystości będą mogły przebiegać w bardzo podniosłej atmosferze przy odnowionej Płycie – podkreślał wiceprezydent.

Przypomnijmy. Płyta została ufundowana przez społeczeństwo płockie dla uczczenia pamięci bohaterów poległych w walce o wolność ojczyzny i odsłonięta w 1966 roku. Pod płytą znajdują się urny z ziemią z pól bitewnych między innymi spod Monte Casino, Loretto, Bolonii, a także miejsc straceń Polaków z Katynia, Charkowa, Miednoje, a także urny z ziemią z mogił żołnierzy poległych w obronie Płocka w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

W styczniu 2018 roku Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” o dotację w wysokości 200 tys. złotych (całość prac oszacowano na 500 tys. zł) na wykonanie remontu Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jej otoczenia. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, jednak dotacja nie została przyznana. Urzędnicy złożyli odwołanie, jednak bezskutecznie. Ze względu na zły stan techniczny Płyty Nieznanego Żołnierza, charakter tego miejsca oraz obchodzone w tym roku stulecie niepodległości, pomimo braku dotacji zapadła decyzja o remoncie.

Zadanie obejmowało m.in. wymianę lastrikowych elementów stopni schodów, płyt oraz postumentu (pod pamiątkową Płytą) na elementy kamienne, renowację pamiątkowej płyty oraz przebudowę nawierzchni z kostki brukowej. Na płycie stanął także znicz gazowy, a w pobliżu płyty dwie wieże kwiatowe.Całkowity koszt inwestycji to 498 tys. zł.

To jednak nie wszystkie remonty miejsc pamięci w naszym mieście. – Naprzeciwko odnowionej Płyty Nieznanego Żołnierza trwają prace związane z przygotowywaniem fundamentu pod pomnik Obrońców Płocka 1920. Jestem przekonany, że do 11 listopada uda nam się ukończyć prace związane z pomnikiem – oznajmił prezydent Andrzej Nowakowski.