Płomienie na pochodniach od strony Orlenu [KOMUNIKAT]

Zgodnie z planem prac remontowych i konserwacyjnych, na instalacji Odzysku Wodoru (część rafineryjna Zakładu Produkcyjnego w Płocku) z niedzieli na poniedziałek tj. z 30 na 31 sierpnia prowadzone będą operacje technologiczne – informuje biuro prasowe PKN Orlen.

– Mogą one, ale nie muszą, skutkować widocznym płomieniem na pochodniach – dodaje spółka w komunikacie. I zapewnia, że prowadzone prace pozostają bez wpływu na otoczenie, w tym środowisko. Jednocześnie PKN Orlen dołoży starań, aby ograniczyć te operacje do niezbędnego minimum. – Pragniemy podkreślić, że spalanie węglowodorów na pochodniach jest częścią niezbędnych operacji technologicznych, które będą prowadzone pod pełną kontrolą służb Koncernu.

Fot. Jan Drzewiecki.