Pierwszy odcinek obwodnicy – już jesienią

– Już jesienią będziemy mogli przejechać drogą od ronda Wojska Polskiego do ulicy Otolińskiej – zapewniał prezydent Andrzej Nowakowski, wizytując pierwszy odcinek obwodnicy Płocka, na którym rozpoczęło się układanie asfaltu.

Zarys pierwszego odcinka drogi, która połączyć ma rondo Wojska Polskiego z PKN Orlen, jest już widoczny. Prace są już dość mocno zaawansowane. Nie można więc wykluczyć, że odcinek od „ronda dzwon” do Otolińskiej zostanie otwarty już w październiku. Zgodnie z harmonogramem powinno się to stać nie później niż 22 listopada.

W poniedziałek rozpoczęło się asfaltowanie środkowego fragmentu obwodnicy. Każdego dnia układanych jest około 700 ton nawierzchni asfaltowej dziennie. Koszt robót na tym fragmencie szacowany jest na ponad 30 milionów złotych.

Gdy pierwszy odcinek obwodnicy zostanie oddany do użytku, możliwe będzie wyprowadzenie z Płocka przynajmniej części tranzytu oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Gdy oddany zostanie do użytku drugi odcinek drogi, pojazdy te całkowicie znikną z obszarów o zabudowie mieszkaniowej.

Budowa tzw. małej obwodnicy, która ma przebiegać od ronda Wojska Polskiego przecinając ulice Otolińską i Bielską, aż do ul. Długiej, możliwa była dzięki zmianie projektu. Obecny zakłada przeprowadzenie całej drogi w administracyjnych granicach miasta.