Pierwsze hospicjum w powiecie płockim istnieje od roku. Daleko od zgiełku miasta, wśród zieleni [FOTO]

Budynek hospicjum w Goślicach w gm. Bielsk w powiecie płockim usytuowany jest wśród zieleni. Wokół panuje spokój i cisza, daleka od zgiełku miasta. Przebywać w nim może 21 pacjentów. Jest to pierwszy tego typu obiekt w powiecie. Kilka dni temu placówka obchodziła swój pierwszy jubileusz.

– Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie starania mojego poprzednika, śp. Mariusza Bieńka, gdyby nie ogromne wsparcie i empatia wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego, gdyby nie sprawne działania Grupy Zdrowie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do budowy hospicjum w Goślicach – podkreślał starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Pierwsza tego typu placówka w powiecie płockim

– Bardzo potrzebna, ponieważ płockie hospicja dysponują ograniczoną liczbą miejsc, a zapotrzebowanie, niestety, nie maleje – zaznaczył starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz. – Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, przede wszystkim mieszkańców Ziemi Płockiej, samorząd powiatu płockiego postanowił zbudować hospicjum w Goślicach.

– Pomysł i idea hospicjum w powiecie płockim to wynik wielu rozmów, które bardzo często toczyliśmy ze śp. Starostą Mariuszem Bieńkiem – mówił o historii placówki wicemarszałek Piotr Zgorzelski. – Rozmowy te były pokłosiem tego, co mówili nam sami mieszkańcy powiatu płockiego. Ludzie ci nie mieli możliwości zorganizowania ostatnich dni dla swoich najbliższych, które mogliby przeżyć w godnych, dobrych warunkach, pod fachową opieką.

Piotr Zgorzelski kontynuował, że na tej pełnej wyzwań drodze stanął im “niezwykle zaradny, zorganizowany człowiek, którego pasją jest pomoc ludziom”. Tym człowiekiem był Arkadiusz Chmieliński i jego Grupa Zdrowie. – Temat sfinalizował obecny starosta Sylwester Ziemkiewicz i dzisiaj mamy hospicjum, gdzie mieszkańcy powiatu płockiego mogą w dobrych, godnych warunkach przeżyć ostatnie dni i godziny swojego życia. Jestem dumny, że ci, którzy decydują o rozwoju i przyszłości Ziemi Płockiej, mają tak humanitarne podejście do życia i drugiego człowieka – zaznaczył.

Starosta Sylwester Ziemkiewicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy hospicjum w Goślicach. – Dziękuję pracownikom otwierającym swoje serca przed ludźmi, którzy tutaj spędzają ostatnie dni swojego życia. Dla nas, samorządowców Powiatu Płockiego, opieka nad osobami chorymi, potrzebującymi, wymagającymi wsparcia to jeden z priorytetów. Dlatego powstało to wyjątkowe miejsce – powiedział.

Wszystko zaczęło się w 2016 roku…

Początki utworzenia hospicjum na działce należącej do Powiatu Płockiego sięgają 2016 roku. Ówczesny Zarząd Powiatu w Płocku podjął wtedy dwie uchwały: w sprawie podjęcia działań dotyczących realizacji inwestycji w zakresie budowy i utrzymania obiektów ochrony zdrowia na działce w Goślicach oraz w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór podmiotu mającego zrealizować tę inwestycję.

Najlepszą ofertę złożyła spółka Grupa Zdrowie z Płońska i to właśnie ona zajęła się nowym zagospodarowaniem działki w Goślicach. Umowa przewidywała m.in. dzierżawienie terenu, realizację inwestycji związanej z ochroną zdrowia i prowadzenie w niej działalności. Prace budowlane, związane z powstaniem budynku, w którym obecnie funkcjonuje hospicjum w Goślicach, rozpoczęły się w 2017 roku.

Grupa Zdrowie rozpoczęła prowadzenie hospicjum w Goślicach w 2022 roku. – Po wybudowaniu oraz wyposażeniu budynku musieliśmy poczekać na moment związany z kontraktowaniem świadczeń przez NFZ. Przygotowaliśmy budynek tak, aby jego funkcjonowanie spełniało standardy budowlane, sanitarno-higieniczne, a także wymagania stawiane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, a przede wszystkim, aby zapewnić godne warunki dla przebywających w hospicjum pacjentów – tłumaczył Piotr Derecki, specjalista ds. marketingu w Grupie Zdrowie.

Hospicjum stacjonarne

Budynek placówki jest w zabudowie parterowej, o powierzchni 1550 m2. W obiekcie znajduje się 27 sal chorych (4-, 3-, 2- i 1-osobowych oraz izolatki), przeznaczonych łącznie dla 75 pacjentów. Według wstępnych założeń, hospicjum miało funkcjonować razem z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

– Aktualnie prowadzimy w Goślicach wyłącznie hospicjum stacjonarne. Jednakże, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, naszym celem wciąż jest rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń również o opiekę długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Gdy tylko pojawi się możliwość zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie tego rodzaju świadczeń, podejmiemy starania, aby taką umowę uzyskać – tłumaczy Piotr Derecki.

W hospicjum może przebywać jednocześnie 21 pacjentów – takie są warunki umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zasady przyjęć i jednostek chorobowych, uprawniających do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w hospicjum, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem świadczenia w hospicjum przysługują osobom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe.

– Co do zasady wiek pacjentów nie ma znaczenia przy przyjęciu, jednak z praktyki wynika, że najczęściej pacjentami hospicjum są osoby w podeszłym wieku – zauważa Piotr Derecki z Grupy Zdrowie.

Grupa Zdrowie posiada kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie hospicjum stacjonarnego. W związku z tym pobyt w oddziale jest bezpłatny, w całości finansowany ze środków publicznych. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku.