Ostatni zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla kogo i ile?

Ubezpieczenia rentowe w sposób oczywisty kojarzone są z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Nie każdy wie, że służą one także wypłacie zasiłków pogrzebowych. Tylko w lipcu na terenie działania Oddziału ZUS w Płocku (północna część Mazowsza) wypłacono 587 zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę ponad 2 mln 350 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany bliskiej rodzinie zmarłego wynosi dokładnie 4 tys. zł. Przysługuje on w razie śmierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty bądź członków jego rodziny. W pewnych okolicznościach świadczenie przysługuje nawet po ustaniu ubezpieczenia, ale tylko, jeśli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Co więcej – zostanie on wypłacony nawet za osoby, które w dniu śmierci nie miały ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniały warunki do jej uzyskania i pobierania. Należy przy tym pamiętać, że ZUS przekaże go temu członkowi rodziny, który pokrył koszty pogrzebu.

Poza rodziną
Nie zawsze jednak koszty pogrzebu opłaca najbliższa rodzina. Jest wiele samotnych osób, których życie dobiega końca w różnego rodzaju domach pomocy społecznej lub znajdują się pod bezpośrednią opieką lokalnych władz, troskliwych sąsiadów lub np. organizacji kościelnych. Jeżeli zmarły wypełnia ustawowe wymagania to im również, pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu, ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy. Jego wysokość może być jednak różna, ponieważ w tym przypadku ZUS zwraca wyłącznie udokumentowane koszty pogrzebu. Zasiłek nie może wtedy przekroczyć kwoty 4 tys. zł.

Formalności w ZUS
Aby ZUS wypłacił świadczenie należy udać się do Sali Obsługi Klientów z dowodem tożsamości, skróconym odpisem aktu zgonu oraz oryginałami rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli zmarły był członkiem naszej rodziny to należy dostarczyć także dokumenty potwierdzające pokrewieństwo. W Zakładzie należy również złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12). Pracownicy Sali Obsługi Klientów udzielą wtedy także wszelkiej pomocy w wypełnieniu formularza oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Statystyki
Płocki oddział ZUS wypłacił w I półroczu 2016 r. 3410 zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę ponad 13 mln 640 tys. zł. W tym samym okresie liczba wypłat osiągnęła w województwie mazowieckim 42 tys., a w skali całego kraju niemal 331 tys. przekazanych zasiłków pogrzebowych.

Info.Piotr Olewiński – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Fot. ZUS oraz gazetaprawna.pl