Orlen ma nowego prezesa. Rada nadzorcza na tę funkcję wybrała Ireneusza Fąfarę

“10 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Ireneusza Fąfarę z dniem 11 kwietnia 2024 roku na funkcję Prezesa Zarządu ORLEN S.A. na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025” – czytamy w komunikacie Orlenu.

“Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Witoldowi Literackiemu, powołanemu do składu Zarządu Spółki przez Ministra Aktywów Państwowych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz pełnienia funkcji pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Spółki z dniem 11 kwietnia 2024 roku” – brzmi komunikat koncernu. – Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć ze skutkiem natychmiastowym okres delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Sitarskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

Ireneusz Fąfara – ekspert, doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Praktyk zarządzania dużymi organizacjami i wielomiliardowymi projektami. W latach 2010 – 2017 związany z Grupą ORLEN. Jako Prezes Zarządu ORLEN Lietuva zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach. Wypracował porozumienia i zakończył wieloletnie spory związane z logistyką. Znacząco zwiększył sprzedaż ORLEN Lietuva na rynkach eksportowych. Posiada wiedzę o specyfice Grupy ORLEN i zachodzących w niej procesach” – napisano w komunikacie.

Od końca lat dziewięćdziesiątych sprawował najwyższe funkcje menedżerskie w dużych spółkach publicznych i prywatnych. Członek rad nadzorczych Rockbridge TFI (2018 – 2024, złożył rezygnację w dniu powołania na Prezesa Zarządu ORLEN S.A.), PKO BP (2009 – 2010), LOTOS (2009 – 2010), Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (2007 – 2009), Kompania Węglowa (2003 – 2005), Narodowy Fundusz Zdrowia (2005 -2008), Agencji Rynku Energii (1997 – 1998). Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (2007 – 2009) oraz Wiceprezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998 – 2007). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Fot. Orlen.