Orlen i dwa warszawskie instytuty podpisały dokumenty, które dotyczą Płocka. Chodzi o zdrowie

– PKN Orlen wdroży program, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób. W realizację prozdrowotnego projektu zaangażują się warszawskie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które podpisały z PKN Orlen list intencyjny. Program uzyskał honorowy patronat Ministra Zdrowia – informuje biuro prasowe spółki.

1. Raportowanie o stanie zdrowia mieszkańców powiatu płockiego oraz badanie przyczyn zachorowań na nowotwory i identyfikacja głównych czynników ryzyka w populacji Płocka i powiatu płockiego;

2. Działania z zakresu prewencji i edukacja w określonych grupach docelowych m.in. wśród dzieci, młodzieży i osób palących;

3. Stworzenie szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia dla wykrytych przypadków nowotworów, poprzez stworzenie odpowiednich procedur i współpracę lekarzy ze specjalistycznymi ośrodkami;

4. Stałe monitorowanie uzyskiwanych wyników badania obserwacyjnego i bieżące modyfikowanie działań w zakresie edukacji i profilaktyki pod kątem uzyskiwanych danych.

To cztery podstawowe obszary programu, które będzie realizował koncern w zakresie zdrowia mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. List intencyjny w tej sprawie podpisano dziś w Warszawie.

– Czujemy się odpowiedzialni za najbliższe otoczenie. Zainicjowany program to efekt naszych obserwacji i często bezpośrednich rozmów z jego głównymi beneficjentami – mieszkańcami Płocka i powiatu płockiego – którzy w bardzo często są naszymi pracownikami. W Płocku zatrudnionych jest blisko 70 proc. pracowników PKN Orlen, czyli ponad 3,5 tys. osób. Ten projekt to również przykład unikalnego w skali kraju partnerstwa biznesu i sektora zdrowia, w którym ważną rolę odegrało Ministerstwo Zdrowia. Liczymy, że nasza współpraca będzie inspiracją dla innych podmiotów – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.

“Głównym celem działań edukacyjno-społecznych będzie poprawa stanu wiedzy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w zakresie przyczyn i objawów chorób w obrębie układu oddechowego. Będzie to możliwe dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Dodatkowo program zakłada szereg działań motywacyjnych, zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz do regularnej kontroli stanu zdrowia. Zakładane jest także udzielenie pomocy osobom palącym w zaprzestaniu palenia” – czytamy w informacji.

Koncern dodaje, że ważnym elementem programu profilaktyki oraz leczenia chorób płuc i nowotworów dla Płocka i powiatu płockiego, który będzie realizowany przez co najmniej najbliższych 5 lat, będą działania edukacyjne. Zostaną one skierowane zarówno do mieszkańców Płocka i okolic, w tym dzieci i młodzieży, jak i lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką w tej dziedzinie. W ten sposób w długim horyzoncie możliwe będzie ograniczenie ryzyka zachorowania na nowotwory.

Spółka dodaje, że podjęła decyzję o sfinansowaniu przez Orlen zakupu nowego echokardiogramu do badania echa serca na użytek warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który obok Instytutu Chorób Płuc jest głównym partnerem programu dla Płocka i powiatu płockiego. Sprzęt medyczny, który właśnie trafił do placówki, będzie służył wszystkim pacjentom, w tym naturalnie mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego.

Źródło i fot: PKN Orlen.