Orlen dba o ekologię

Foto Dariusz Strugala

Ponad 400 drzew i 1140 krzewów ma być posadzonych przez Orlen w dziesięciu miejscach naszego miasta oraz na terenach należących do płockiego giganta paliwowego. W planach jest również otwarcie w centrum miasta ścieżki edukacyjnej, która poświęcona będzie sokołowi wędrownemu – ptakowi skrajnie zagrożonemu wyginięciem.

Pierwsze 20 drzew trafiło na Skwer Parkowy przy alei Jachowicza, który został stworzony z miejskiej kasy na wniosek Rady Osiedla Kolegialna. Zasadzone tam zostały klon czerwony i polny, grab, buk pospolity oraz grusza drobnoowocowa.

PKN Orlen jako partner projektu ufundował zieleń, sfinansował również ścieżkę edukacyjną, która zostanie utworzona przy jednej z kluczowych dla naszego miasta arterii komunikacyjnych. Ścieżka składać się ma z pięciu tablic informacyjnych oraz naturalnych rozmiarów modelu sokoła wędrownego. Osoby odpoczywające na skwerku będą mogły zobaczyć gniazdo sokoła odwzorowane z budek lęgowych, które znajdują się na orlenowskich kominach.

PKN Orlen jest zaangażowany w program odbudowy populacji sokoła wędrownego już od 13 lat. Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Na dwóch najwyższych kominach oraz na Zakładowej Elektrociepłowni zamontowane zostały budki lęgowe. Przyszło w nich na świat już 39 piskląt zagrożonego wyginięciem gatunku. Sokolnicy nie mają wątpliwości, że wkład PKN Orlen w reintrodukcję (ponowne zasiedlanie) sokoła wędrownego jest bardzo duży.

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Płocka to jeden z elementów programu kompensacyjnego, mającego na celu posadzenie nowych roślin w miejsce usuniętych pod inwestycje na terenach przemysłowych.

Program kompensacyjny przewiduje posadzenie jesienią 2014 roku 193, a wiosną 2015 r – 211 drzew oraz 1144 krzewów. Znajdą się wśród nich między innymi świerk srebrny, magnolia, klon, brzoza, głóg, tuja szmaragd, jałowiec, berberys, cis, ognik, hortensja, pigwowiec, dereń, bez, kalina i żywotnik kulisty.

Zieleń o wysokich walorach przyrodniczo-estetycznych będzie objęta trzyletnią gwarancją. Jej rozwój nadzorowany będzie przez specjalistyczną firmę ogrodniczą. Drzewa i krzewy będą systematycznie pielęgnowane, a w razie potrzeby – wymieniane na nowe egzemplarze. PKN Orlen sfinansuje nasadzenia zieleni przy ulicach Padlewskiego, Popłacińskiej, Wschodniej, Południowej, Gierzyńskiego oraz przy alejach Jachowicza i Piłsudskiego. Nowa roślinność pojawi się również przy Zespole Szkół Centrum Edukacji oraz przy Domu Technika i na terenie Zakładu Produkcyjnego.