Ogromna inwestycja “Wodociągów Płockich” dobiegła końca. Ujęcie wody “Grabówka” jak nowe [FOTO]

Całkowita wartość inwestycji, która właśnie dobiegła końca, to 11,4 mln zł. W tym pozyskanych środków z Unii Europejskiej przez “Wodociągi Płockie” to około 7,2 mln zł. Mowa o przebudowie ujęcia powierzchniowego “Grabówka”, znajdujące się na prawym brzegu Wisły w części Zbiornika Włocławskiego. Pochodzi z niego ok. 50 proc. ogólnej ilości wody dostarczanej mieszkańcom Płocka.

– To kolejna inwestycja Wodociągów Płockich, dzięki której połocczanie mają zapewnione dostawy wody – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej. – Dążymy do zdywersyfikowania źródeł wody, aby być lepiej przygotowanym na zmiany klimatu. Część wody w płockich kranach pochodzi ze studni głębinowych, część z Wisły – dodał. Prezydent zaznaczył, że w Płocku realizowanych jest wiele inwestycji, które łatwo zauważyć jak np. budowa stadionu, przedszkola nr 17 czy modernizacje i przebudowy ulic. – Inne są mniej widoczne, a bardzo ważne i potrzebne, tak jak przebudowa powierzchniowego ujęcia wody „Grabówka” – podkreślił.

Z kolei prezes “Wodociągów Płockich” Andrzej Wiśniewski przypomniał, że ujęcie to zostało wybudowane w 1968 r. i z uwagi na stan zużycia wymagało remontu i modernizacji, którego celem było poprawienie bezpieczeństwa dostaw wody dla miasta Płocka.

Zakres robót wykonanych na ujęciu był ogromny. – Obejmował między innymi: pompownię I stopnia, komorę ujęciową, komorę wlotową, budowę by-passu zatoki ujęciowej stanowiący zapasowe zasilanie w wodę pompowni Io, zatokę ujęciową, remont budynku agregatorowni wraz z wymianą agregatu prądotwórczego oraz przebudowę układu drogowego na terenie ujęcia wody – wymienia Marta Komorkowska, z biura prasowego ratusza. – Dodatkowo ujęcie wyposażono w układ monitorujący w sposób ciągły parametry jakościowe ujmowanej wody, a także w system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Przedsięwzięcie “Wodociągów Płockich” trwało od stycznia 2021.

Fot. UMP.