Nad Orlenem pojawią się pochodnie [KOMUNIKAT]

– PKN Orlen poinformował, że w weekend na instalacjach kompleksu petrochemicznego w Płocku prowadzone będą, zgodnie z przyjętym wcześniej planem prac remontowych i konserwacyjnych, operacje technologiczne – czytamy w komunikacie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

„Może to skutkować okresowymi zrzutami węglowodorów na pochodnie z towarzyszącymi efektami świetlnymi w postaci widocznego płomienia. Spalanie węglowodorów na pochodniach jest częścią niezbędnych operacji technologicznych prowadzonych pod pełną kontrolą pracowników koncernu z ograniczeniem ich do niezbędnego minimum.”

Fot. Grzegorz Lenkiewicz.