Na odprawie podsumowano rok 2016. Jaki był dla Płocka?

Rok 2016 był dla Płocka i powiatu płockiego bezpiecznym rokiem, w którym policjanci odnotowali najniższą, jak dotychczas, liczbę przestępstw. Tak wynika z podsumowań, które przedstawiono kilka dni temu w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, gdzie odbyła się odprawa z komendantem wojewódzkim Policji w Radomiu. 

Na odprawie podsumowano wyniki pracy płockiej Policji w 2016 roku. Oprócz komendant wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasza Michułka w spotkaniu wzięli udział prezydent Andrzej Nowakowski, wicestarosta płocki Iwona Sierocka, płoccy prokuratorzy, komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w płockim ratuszu oraz policjanci i pracownicy płockiej Policji.

Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman powitał gości oraz przedstawił główne kierunki działań jakie determinowały realizację zadań w minionym roku. Zwrócił uwagę na fakt, iż płocka jednostka odnotowała najniższą jak do tej pory liczbę przestępstw, w tym tych najbardziej dokuczliwych społecznie. Komendant stwierdził, że na taki stan bezpieczeństwa w Płocku i powiecie płockim pracowali zarówno policjanci jak i pracownicy Policji przy bardzo dużym wsparciu władz samorządowych Płocka i powiatu płockiego.

Jarosław Hofman poinformował również uczestników odprawy o finale sprawy głośnego zabójstwa, które miało miejsce w 2003 roku przy ul. Sienkiewicza w Płocku. Sprawa została zakończona ustaleniem sprawcy zabójstwa. Komendant podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji oraz władzom samorządowym za bardzo dobrą pracę oraz wsparcie w działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Płocku i powiecie płockim.

Szczegółowo stan bezpieczeństwa w roku 2016 omówili zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku – nadkom. Sławomir Żelechowski,  bezpośrednio nadzorujący pion kryminalny oraz insp. Stanisław Szcześniak, nadzorujący pion prewencji. Informację na temat wyników uzyskanych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku w odniesieniu do innych komend na terenie Garnizonu Mazowieckiego Policji przedstawił komendant wojewódzki, który również podziękował wszystkim policjantom, pracownikom Policji, współpracującym z Policja służbom mundurowym oraz władzom samorządowym.

Tomasz Michułka zaznaczył, że płocka jednostka wniosła duży wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Mazowsza. Podkreślił również, że Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jest oceniana bardzo pozytywnie, między innymi dzięki dobrej służbie i pracy policjantów i pracowników Policji z Płocka.

Podczas odprawy głos zabrali również zaproszeni goście. Zarówno prezydent Płocka jak i wicestarosta Płocki złożyli podziękowania za służbę i pracę jaką płoccy policjanci i pracownicy Policji włożyli w zapewnienie bezpieczeństwa w minionym roku. Goście zapewnili również, że w 2017 roku nadal będą wspierać płocką Policję w jej działaniach, do podziękowań za pracę dla płockich policjantów przyłączyli się także prokuratorzy.