Nowy stadion Wisły Płock powinien być gotowy w listopadzie 2022 roku

166 mln 477 tys. 375 zł i 80 gr brutto – tyle miałby wynieść koszt prac projektowych i robót związanych z budową stadionu dla Wisły Płock. Za inwestycję odpowiada firma Mirbud. Zakończenie realizacji planowane jest 29 listopada 2022 r.

Wiceprezydent Jacek Terebus przypomina, że realizacja stadionu odbywa się w trybie “zaprojektuj i wybuduj”.

– To nie jest tak, że przekazaliśmy wykonawcy projekt i oczekujemy wyłącznie na jego wejście w teren”. To jest cały proces związany z uzgodnieniami koncepcji, przygotowania projektu budowlanego, uzyskania pozwoleń na rozbiórkę, budowę poszczególnych etapów – wyjaśnia.

Dokonano dla radnych krótkiego podsumowania wykonanego zakresu prac. Zostały już wydane warunki przez Wodociągi Płockie i spółkę Fortum Power and Heat Polska, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbiórki  i budowy stadionu od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, uzgodniono również warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej z Energa Operator S.A. Ponadto opracowano i uzgodniono z PZPN wstępną koncepcję budowy stadionu pod względem zgodności z zapisami wynikającymi z podręcznika licencyjnego PZPN. Dokonano także inwentaryzacji obiektów znajdujących się na terenie realizacji inwestycji. Proces ędzie wiązał się z wycinką drzew “kolidujących z nową bryłą obiektu, drogami i infrastrukturą podziemną”.

Jak poinformował wiceprezydent Terebus w materiale przygotowanym dla płockich radnych, wciąż trwają prace projektowe związane z dokumentacją dla rozbiórek i w zakresie projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowę.

– Planowane zakończenie opracowania dokumentacji budowlanej w przywołanych zakresach to 29 czerwca 2020 r. Jesteśmy w trakcie finalnych wyjaśnień pod względem architektonicznym i funkcjonalno-użytkowym.

Fot. Wizualizacja (UMP)