Młodzież z powiatu płockiego gotowa do świata… wielkiej polityki. Teraz przed nimi kampania wyborcza [FOTO]

Być może, że wśród młodych ludzi, którzy wypełnili salę kinową w NovymKinie Przedwiośnie, są przyszli wójtowie, burmistrzowie, radni czy działacze społeczni. To pokaże przyszłość. Póki co czekają ich wybory, w których sami wystartują. Następnie utworzą Młodzieżową Radę Powiatu w Płocku. Skład nowego organu poznamy 14 lutego 2024 roku.

W czwartek, 23 listopada, w NovymKinie Przedwiośnie Starostwo Powiatowe w Płocku zorganizowało konferencję inaugurującą kampanię wyborczą do Młodzieżowej Rady Powiatu w Płocku. – To wyjątkowa, potrzebna i wpisująca się pięknie w nurt odzyskanej właśnie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego inicjatywa, coraz popularniejsza w samorządach – skomentował wydarzenie starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz.

– Inicjatywy te pokazują, jak ważny jest oddolny głos społeczny, zwłaszcza jeśli mowa o pokoleniu, które za kilka lat uzyska pełnię praw wyborczych lub dojrzeje do decyzji o czynnym włączeniu się w działania na rzecz społeczeństwa czy lokalnego środowiska – podkreślił włodarz powiatu płockiego. Ziemkiewicz zaznaczył, że samorządowi Powiatu Płockiego bardzo zależało na międzypokoleniowej współpracy i jeszcze uważniejszym wsłuchaniu się w głos młodych ludzi.

„Demokracja i samorządność od podstaw”

Młodzieżowe Rady to inicjatywy, które w ostatnich latach są coraz popularniejsze w samorządach. Kilka miesięcy temu podjęto decyzję, że w powiecie płockim, również taki organ powinien działać. Z pomocą i wsparciem przyszedł marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, który przekazał dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej oraz na zorganizowanie działań edukacyjnych przygotowujących do pełnienia funkcji młodzieżowego radnego. To nie jedyne wsparcie, jakie Powiat Płocki uzyskał na to działanie.

– Otrzymaliśmy również 130 tys. zł w ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, dzięki czemu powiatowe szkoły zostaną doposażone w sprzęt i materiały służące do dalszej cyfryzacji i unowocześniania kształcenia – informowało w lipcu tego roku starostwo powiatowe w Płocku.

Młodzieżowa Rada Powiatu Płockiego została zaplanowana jako inicjatywa wspierająca i upowszechniającą ideę samorządności oraz demokracji. Kandydatami do Rady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych wieku 15-19 lat. Warunkiem koniecznym jest adres zameldowania na terenie jednej z gmin Powiatu Płockiego.

Aby dotrzeć z kompleksową kampanią informacyjno-promocyjną do wszystkich zainteresowanych kandydatów, przeprowadzony był cykl spotkań we wszystkich gminach Powiatu Płockiego. Kolejnym krokiem była właśnie inauguracja kampanii wyborczej. Do 14 grudnia można zgłaszać kandydatów do MRP, następnie do 19 grudnia Powiatowa Komisja Wyborcza ogłosi listy kandydatów. Od dnia ogłoszenia kandydaci rozpoczną kampanię wyborczą, która potrwa do 30 stycznia 2024 r. Wybory odbędą się 31 stycznia 2024 r. A 14 lutego Powiatowa Komisja Wyborcza ogłosi wyniki wyborów i poznamy skład Młodzieżowej Rady Powiatu Płockiego.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku.