Mieszkańcy Płocka proszeni o zabranie głosu. Trwają ważne konsultacje…

Konsultacje, do udziału w których zaprasza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, są niezwykle ważne. Dotyczą bowiem, zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Płocka. Na uwagi i głosy mieszkańców płocki Ratuszu czeka do 6 listopada. 

Celem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag na temat proponowanych zapisów treści uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.

Formy przeprowadzenia konsultacji:
• pisemnie na formularzu zgłaszania uwag, który należy przesłać/dostarczyć na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, ul. Synagogalna 4 lub przesłać drogą elektroniczną na adres obywatelski@plock.eu do dnia 6 listopada br.;
• dwa spotkania konsultacyjne w dniu 6 listopada (poniedziałek) o godz. 11:00 i 18:00 w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych ul. Synagogalna 4.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej –  nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

Do pobrania:
Zarządzenie formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.

Fot. UMP.