Marta Michalak nową radną Powiatu Płockiego. Zastąpiła zmarłego Adama Sierockiego

Marta Magdalena Michalak zajęła w Radzie Powiatu Płockiego miejsce Adama Sierockiego, który zmarł kilka tygodni temu, przegrywając walkę z COVID-19. Na ostatniej sesji nowa radna złożyła ślubowanie.

Marta Magdalena Michalak ma 38 lat, posiada wykształcenie wyższe na kierunku administracja. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku rolnictwo i organizacja pomocy społecznej. Obecnie pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie na stanowisku administratora działu rehabilitacyjno – terapeutycznego. Wcześniej przez 10 lat pracowała w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale w Płocku. Od urodzenia jest mieszkanką gminy Słubice.

– Rozpoczynam nowy etap życia jako radna powiatu płockiego – to duże wzywanie, ale do odważnych świat należy. Dziękuję wszystkim moim fantastycznym wyborcom. Od teraz jestem do waszej dyspozycji, w każdej sprawie, tej ważnej i mniej ważnej. Nie zawiedliście mnie, kiedy na mnie głosowaliście, teraz ja nie zawiodę – zapewnia Marta Michalak. 

– Świętej Pamięci Adam Sierocki zawsze pozostanie dla mnie wzorem do naśladowania. Doświadczony samorządowiec, a przede wszystkim człowiek wrażliwy na problemy innych ludzi. Zawsze był blisko, pomagał i służył dobrą radą. Pozostanie na zawsze w mojej pamięci jako człowiek dialogu i kompromisu – o Adamie Sierockim napisała Marta Michalak. – Będzie nam Go wszystkim brakowało. 

– Życzę Ci radości i satysfakcji z powierzonej misji, energii i wytrwałości w realizacji zadań na rzecz Powiatu Płockiego – złożyła nowej radnej życzenia wicestarosta Iwona Sierocka.

Fot. Archiwum prywatne Marty Michalak.