Które projekty w Budżecie Obywatelskim zdobyły najwięcej głosów? Opis i lista…

Kilka dni temu zakończyło się głosowanie mieszkańców Płocka w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. Które projekty otrzymały najwięcej głosów i znalazły się na liście do realizacji?

Głosowanie trwało dwa tygodnie. Udział w nim – za pośrednictwem internetu, sms-ów lub osobiście w punktach do głosowania – wzięło  blisko 5,5 tys. osób. Każda z nich mogła oddać dwa głosy (po jednym na projekt ogólnomiejski i osiedlowy). W sumie oddano 9755 głosów (w tym 8827 głosów ważnych).

OPISY ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

Projekty ogólnomiejskie

Projekt nr 30 – Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro.

Projekt zakłada rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym
nr 2 o drugie piętro. Dzięki temu rozszerzona zostanie działalność i oferta Centrum. Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstaną pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem sanitarnym.

Projekt nr 8 – Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku

Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. Boisko będzie też można wykorzystywać do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Lokalizacja: ul. Chopina 62

Projekty osiedlowe

Projekt nr 31 – Szkoła przyszłości
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Temu ma służyć poprawa jakości oferowanych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 usług edukacyjnych poprzez modernizację i uzupełnienie jego infrastruktury społecznej, m.in. zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego, komputerowego i sportowego, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, zakup nowych mebli, remont instalacji kanalizacyjnej, wymianę części ogrodzenia. Lokalizacja: ul. Lasockiego 14

Projekt nr 38 – Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku Imielnicy
W ramach projektu zostanie wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz świątyni zostaną zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led, które podkreślą jej architekturę. Lokalizacja: ul. Wyszogrodzka

Projekt nr 9 – Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji
Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia. Na jego terenie zaplanowano wydzielenie: strefy dla dzieci starszych z urządzeniami kształtującymi sprawność, fragment boiska do mini piłki nożnej i do mini koszykówki; strefy fit dla młodzieży, dorosłych, seniorów; strefy rodzinnej z fontanną, ławeczkami, stojakami na rowery. W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej, tworząc miejsce do spacerów, nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze. Zostaną również posadzone rośliny i zamontowana kamera monitoringu miejskiego.
Lokalizacja: osiedle Dworcowa (między blokiem przy ul. Chopina 59, garażami a szczytami bloków przy ul.
Otolińskiej 15, ul. Otolińskiej 19).

Projekt nr 78 – Stacja Borowiczki – Rozbudowa systemu roweru Miejskiego
Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji. Lokalizacja: os. Borowiczki

Projekt nr 72 – Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w harcerskim zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
Sala widowiskowa w siedzibie „Dzieci Płocka” jest nie tylko miejscem codziennych prób zespołu, lecz również punktem często odwiedzanym przez mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto. Tu odbywają się liczne festiwale, koncerty oraz uroczystości okolicznościowe. Obiekt – oddany do użytku w latach 90-tych – wymaga doposażenia i modernizacji. W ramach prac zaplanowano m.in. zamontowanie nowego oświetlenia sali widowiskowej, modernizację istniejącego systemu ewakuacyjnego itp. Lokalizacja: Al. Jachowicza 34.

Projekt nr 39 – Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych
Projekt zakłada wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w nowy sprzęt komputerowy: 16 nowoczesnych zestawów komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.
Lokalizacja: ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7.

Projekt nr 17 – Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku
Projekt polega na zakupie samochodu osobowego na potrzeby przewozu uczniów SP 23 w Płocku. Zakup zwiększy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży poprzez ich czynny udział w konkursach artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych. Lokalizacja: ul. Walecznych.

Projekt nr 33 – Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych
Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz boiska wielofunkcyjnego przy SP 14 im. prof. Władysława Szafera. Obiekty będą usytuowane od strony południowo-wschodniej na obecnym terenie zielonym. Lokalizacja: Al. Jachowicza 20

Projekt nr 43 – Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka”
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 znajduje się idealne miejsce na budowę placu zabaw. Realizacja projektu będzie korzystna dla placówki i młodszych mieszkańców osiedla. Zyskają miejsce rekreacji i „salę gimnastyczną pod gołym niebem”, będącą spełnieniem marzeń dzieci. Plac zabaw stanie się miejscem integracji społeczności lokalnej.
Lokalizacja: ul. Miodowa 18

Projekt nr 61 – Warsztaty parkour oraz breakdance
Projekt dotyczy organizacji nieodpłatnych treningów parkour oraz breakdance. Uczestnicy zajęć będą mogli zdobyć wiedzę, zbudować świadomość oraz nabyć umiejętności z zakresu podanych aktywności fizycznych. Lokalizacja: ul. Broniewskiego

Projekt nr 40 – Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną
Dzikie owady zapylają drzewa oraz rośliny ozdobne. Odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie ogródków działkowych, parków miejskich oraz terenów zielonych w miastach. Częste koszenie trawników, brak roślin nektarodajnych oraz niszczenie miejsc gniazdowania owadów prowadzi do gwałtownego spadku liczebności owadów zapylających. Projekt ten przewiduje stworzenie hotelu dla dzikich zapylaczy ze strefą roślin nektarodajnych, składającą się z lawendy wąskolistnej, macierzanki zwyczajnej oraz lebiotki pospolitej. Lokalizacja: działka nr 542/9 (Park Miejski)

Projekt nr 67 – Zostań mistrzem! – Bokserski Płock
Organizacja zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych z zakresu boksu olimpijskiego. W grupowych treningach, odbywających się prze kilka razy w tygodniu, będą brać udział młodzi ludzie w wieku 13-18 lat oraz powyżej 18 lat. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów bosku olimpijskiego. Pod ich okiem uczestnicy wzmocnią swoje ciało, poprawiają swoją gibkość, siłę, szybkość oraz wydolność organizmu, a także nauczą się technik obrony przed agresją innych. Lokalizacja: ul. 3 Maja

Projekt nr 6 – Wieże lęgowe dla jerzyków w ilości do 4 szt.
Projekt łączy troskę o dobro zagrożonego i ginącego na osiedlach, objętego ścisłą ochroną gatunku ptaka, z dbałością o mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie eliminują owady – komary, ochotki, jętki – uciążliwe w okresie wiosenno-letnim. Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków w okresie lęgowym, natomiast całorocznie ozdobi miasto swoją konstrukcją świetlną, zwiększając przy okazji komfort i bezpieczeństwo mieszkańców spacerujących po osiedlu.
Lokalizacja: działki nr: 612/4, 612/5, 612/6, 614/26, 576/7

Projekt nr 57 – Płockie SMART ławki
Projekt zakłada zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp do energii. Ławki będą wyposażone w akumulator oraz ładowarki USB, które umożliwiać będą ładowanie urządzeń mobilnych. Osoba korzystająca z takiej ławki musi posiadać przy sobie kabel do ładowania danego urządzenia mobilnego. Dostępność ładowania urządzeń mobilnych będzie całodobowa poprzez wyposażenie Płockich SMART Ławek w akumulator. Lokalizacja: działki nr: 499/1, 530/2, 525/2, 525/3 (Park Miejski).

Ile głosów oddano na poszczególne projekty – sprawdźcie!