Kolejne dofinansowanie dla Płocka. Tym razem chodzi o oszczędność energii

Prezydent Andrzej Nowakowski i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Z Unii Europejskiej Płock pozyskał blisko 4,9 mln zł na ten cel.

Podpisanie umowy odbyło się dziś w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. Na jej podstawie Płock otrzyma w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku” dofinansowanie w wysokości 4 883 710,84 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 8 778 801,43 zł.

– Dzięki tej umowie zwiększymy efektywności energetyczną sześciu budynków użyteczności publicznej w Płocku. Obniżymy zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne obiektów. Dodatkowo ograniczymy emisję gazów cieplarnianych, a tym samym poprawimy jakości powietrza. To wszystko stosując najnowsze technologie dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu Miasta Płocka z firmą Siemens – mówił prezydent Andrzej Nowakowski.

Zakres projektu to modernizacja energetyczna 6 obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście – przedszkoli, szkół i ośrodek szkolno-wychowawczy. Są wśród nich: Miejskie Przedszkole nr 2, Miejskie Przedszkole nr 9, Miejskie Przedszkole nr 19, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

W obiektach przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i źródeł ciepła, wentylacji oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Ponadto zamontowany będzie zdalny system zarządzania energią. Budynki zostaną ocieplone, a dodatkowo w dwóch z nich wymienione zostały kotły  gazowe na wysokosprawny gazowy kocioł kondensacyjny. Pojawi się też nowe oświetlenie. Po zakończeniu inwestycji, w budynkach obniży się nie tylko zużycie energii, ale zmniejszą się również koszty eksploatacyjne.

Efekty środowiskowe to zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej – łącznie o ok. 52 proc., zmniejszenie rocznego zużycie energii elektrycznej – łącznie o ok. 36 proc., zmniejszenie rocznego zużycia energii ogółem – łącznie o ok. 50 proc., zmniejszenie emisji CO2- łącznie o ok. 44 proc.

Źródło: UMP.
Fot:UMP.