Kierowcy – ostrożnie na rondach!

obwodnica

Od 24 do 28 października trwać będzie przygotowanie do włączenie do ruchu pierwszego etapu obwodnicy Płocka. Intensywne roboty drogowe będą się odbywały w rejonie ronda Wojska Polskiego oraz na ulicy Otolińskiej.

Biuro prasowe ratusza informuje, że ludzie i sprzęt drogowy pracować będą nie tylko na tarczy skrzyżowania, ale również na pasach drogowych. Obowiązujące do tej pory oznakowanie poziome będzie zlikwidowane i zastąpione nowym. Zmienione zostaną również oznakowanie pionowe oraz sygnalizacja świetlna. – Apelujemy do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność, stosowali się do poleceń uprawnionych osób kierujących ruchem oraz nie jeździli „na pamięć” – proszą drogowcy za pośrednictwem biura prasowego Urzędu Miasta Płocka. – Prace na rondach będą prowadzone poza godzinami porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, co powinno ograniczyć niedogodności. Należy jednak liczyć się z utrudnieniami w płynności ruchu w rejonie prowadzonych prac.

Od 23 do 31 października utrudnień w ruchu spodziewać się można na ulicy Wolskiego, na której planowane są prace bitumiczne (asfaltowanie). Drogowcy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na ulicy Wolskiego i w jej najbliższej okolicy. Proszą również, aby w miejscach, gdzie prowadzone są roboty, nie pozostawiać żadnych pojazdów.