Kaplica Królewska doczeka się renowacji

Na przełomie 2015 i 2016 roku rozpocząć się powinien remont Kaplicy Królewskiej i płockiej katedrze. Część kosztów, które szacuje się na 1 milion złotych, pokryć ma PERN Przyjaźń.

 

– Gdybyśmy nie chcieli uczestniczyć w ratowaniu Kaplicy Królewskiej, można byłoby to uznać za trwonienie naszego dobra – mówił prezes PERN Przyjaźń SA Marcin Moskalewicz podczas konferencji prasowej poświęconej renowacji kolejnej części płockiej katedry. – Ja sam pochodzę z Krakowa, gdzie znajdują się groby Jagiellonów. Tutaj zaś są szczątki Piastów.

Gruntownej renowacji poddane być mają ściany, freski i posadzka. A także królewski sarkofag. Aby ruszyły prace przy renowacji Kaplicy Królewskiej, konieczne jest zakończenie remontu wieży północnej. – Byłoby dobrze, gdyby udało nam się wyremontować kaplicę na jubileusz 940-lecia diecezji płockiej, ale i z myślą o przyszłych pokoleniach – stwierdzał bp Piotr Libera.

Proboszcz parafii katedralnej, ks. Stefan Cegłowski podkreślił, że katedra jest największą nekropolią polskich Piastów, wpisaną na listę 40 obiektów o największym znaczeniu dla historii naszego kraju. – Tu jest piastowski grobowiec, tu kształtowała się polska państwowość – mówił Ks. Stefan Cegłowski.

Konserwator dzieł sztuki Marcin Kozarzewski z firmy „Monument Service” podkreślił, że jedną z przyczyn zniszczeń w Kaplicy Królewskiej jest fatalny stan wieży północnej. Przez jej nieszczelności do kaplicy dostała się woda opadowa, powodująca wilgoć. A to prowadziło do erozji posadzki i pękania ścian.

Konserwacja Kaplicy Królewskiej obejmować ma: klasycystyczny sarkofag polskich władców; późnorenesansowy nagrobek prałata Pawła Głogowskiego; pęknięcia w murach; ubytki w kolumnach; przemalowaną i zdeformowaną polichromię; witraż, na którym widoczny jest Kazimierz Jagiellończyk klęczącego przed Matką Bożą Częstochowską; zniszczoną posadzkę i kratę wejściową. W planach jest również modernizacja oświetlenia i zamontowanie monitoringu.

Kaplica Królewska jest sercem płockiej katedry, która należy do najstarszych zabytków sztuki sakralnej naszej części Mazowsza. Podczas remontu w 1972 roku pod kryptą odnale3zione zostały szkielety 17 osób zmarłych w różnym czasie. Po gruntownych badaniach udało się ustalić, że znajdowały się tam kości dwóch władców Polski – Władysława Hermana i Bolesława II Krzywoustego oraz 15 mazowieckich książąt. Trzy lata później w krypcie pod posadzką złożona została drewniana trumna ze szczątkami 15 książąt mazowieckich (była wśród nich litewska księżniczka Gaudemunda – Zofia, żona Bolesława III). Kości Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego spoczęły w Kaplicy Królewskiej w dwóch trumnach z oksydowanego brązu, oznaczonych imionami władców i ozdobionymi emblematami królewskimi.