Kadrowe trzęsienie ziemi w płockim aeroklubie. Rewolucyjne zmiany!

W minioną niedzielę, 18 marca, w auli filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. W wyniku długotrwałych obrad  został wyłoniony nowy Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Zmiany we władzach AZM były koniecznością, Stowarzyszenie bowiem od kilku lat boryka się ze sporymi problemami. Areał lotniska został znacznie pomniejszony w wyniku przekazania przez Urząd Miasta Płocka dużej jego powierzchni na cele inwestycyjne. Ponadto malejące zainteresowanie szkoleniami szybowcowymi i samolotowymi, nakłady poniesione na park maszynowy i zmniejszające się przychody z pozostałej działalności, przyczyniły się do ujemnego salda finansowego na koniec 2017 roku.

W związku z taką sytuacją z inicjatywy kilku członków AZM uformowała się grupa osób, która zgłosiła chęć pracy w nowym Zarządzie. Kandydaci przedstawili program naprawczy. Zmierza on w kierunku ożywienia działalności Stowarzyszenia, zmiany sposobu zarządzania i zacieśnienia relacji z władzami samorządowymi. Duży nacisk położono również na promocję oferty Aeroklubu, organizację większej ilości imprez plenerowych dla mieszkańców, jak również kontynuację negocjacji na temat budowy utwardzonego pasa startowego.

Kandydaci starli się z ogniem pytań swoich wyborców, z którego wyszli obronną ręką, jako że w wyniku zażartej dyskusji i głosowania, całkowicie zmienił się skład Zarządu Stowarzyszenia AZM. Największą liczbę głosów otrzymał dotychczasowy dyrektor i prezes AZM w jednej osobie, czyli Jan Chrobociński, a za nim znaleźli się nowi kandydaci, z których największą liczbę głosów, zdobył Wojtek Bógdał, wielokrotny mistrz Polski, Europy i Świata w motoparalotniarstwie. Wobec takich wyników głosowania dyrektor Chrobociński zrezygnował z pełnienia funkcji członka Zarządu.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia AZM przedstawia się następująco:
Prezes – Piotr Michałek
vce-Prezes – Maciej Sajnog
Sekretarz – Izabela Tucholska-Oleszczuk
Skarbnik – Piotr Baranowski
Członek Zarządu, delegat do władz Aeroklubu Polskiego – Wojtek Bógdał

Komisja Rewizyjna
– Marek Dankowski
– Kajetan Głuchowski
– Jacek Poręba

Sąd Koleżeński
– Dariusz Gotlib
– Waldemar Koper
– Sławomir Sosnowski

Źródło i fot: Aeroklub Ziemi Mazowieckiej.