Jeździsz bezpiecznie? Zdobądź nagrodę…

Akcja „Mam ochotę na bezpieczną jazdę” ma na celu promowanie kierowców, którzy nie popełniają przestępstw i wykroczeń drogowych. W akcji może wziąć udział każdy kierowca, który w dniu 1 lipca będzie pełnoletni i będzie posiadał prawo jazdy.

Zgłoszenie do udziału w akcji będzie polegało na wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych i wrzuceniu ich do specjalnych urn umieszczonych w Urzędzie Miasta Płocka, w Starostwie Powiatowym oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Formularze będą dostępne przy urnach oraz w formie elektronicznej na stronie KMP w Płocku oraz na facebooku : Komenda Policji w Płocku.

Akcja prowadzona będzie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku, czyli cały nadchodzący rok. Po tym okresie nastąpi komisyjne sprawdzenie zgłoszeń oraz losowanie kierowców. Wylosowani kierowcy zostaną sprawdzeni, czy w czasie trwania akcji nie popełnili żadnego przestępstwa lub wykroczenia drogowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji kierowcy otrzymają nagrody niespodzianki.

Pomysłodawcami i głównymi organizatorami kampanii są policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Współorganizatorami są: Urząd Miasta Płocka, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku.

ulotka