Jest plan na ścieżki rowerowe na Mazowszu

Wyzwaniem na najbliższe lata dla mazowieckich samorządów jest projekt budowy ścieżek rowerowych. O najważniejszych wytycznych budowania spójnej ich sieci na Mazowszu rozmawiali przedstawiciele Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

– Jednym z elementów, który buduje gospodarkę niskoemisyjną jest program sieci ścieżek rowerowych na Mazowszu – zaznaczył marszałek Adam Struzik. – Posłuży on nie tylko turystyce i rekreacji, ale również w obrębie aglomeracji może dotyczyć dojazdu do pracy – dodał marszałek.

Wiele krajów, regionów Unii Europejskiej stawia na alternatywne sposoby transportu, również na Mazowszu pojawiła się koncepcja budowy dróg rowerowych. Jej założeniem jest uzyskanie jak najdłuższej, spójnej sieci obejmującej całe województwo. Pomocne w tym działaniu będą środki europejskie zagwarantowane w ramach RPO WM 2014-2020 dla samorządów na tworzenie ścieżek rowerowych jako alternatywnej drogi do pracy czy do szkoły (w 2016 r. w sumie 403,6 mln zł) – Plan działania jest bardzo ambitny. Nie wybudujemy tyle dróg rowerowych, ile mamy dróg twardych, a wiec ok. 40 tys. km. Chcemy jednak poprzez budowę ścieżek rowerowych skomunikować Mazowsze w taki sposób, żeby można było przejechać przez całe województwo z każdego powiatu do sąsiedniego – powiedział Krzysztof Knyż, oficer rowerowy na Mazowszu.

Do realizacji tego zadania konieczna jest współpraca samorządów – województwa, powiatów i gmin. Podczas spotkania przedstawiono zasady tworzenia map sieci dróg rowerowych na terenie powiatów i województwa. Zostały także szczegółowo omówione standardy ścieżek rowerowych – jak powinny być budowane by były bezpieczne w zależności od ich przeznaczenia i miejsca przebiegu. – Budując ścieżki trzeba pamiętać również o pieszych. Ścieżki powinny być również tak zaprojektowane, aby nie znajdowały się na nich żadne przeszkody i aby nie trzeba było na nich lawirować – podsumował Wojciech Pasieczny, wiceprezes Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

źródło: informacja prasowa