Gwardii Ludowej na… 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. I jeszcze 10 nazw

Przed wakacyjną przerwą płoccy radni spotkali się na XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka. Poruszanych tematów było sporo, jednak najwięcej emocji i energii radni poświęcili dyskusji nad zmianą nazewnictwa płockich ulic, do których samorządy zmusza ustawa dekomunizacyjna.

Zgodnie z ustawą Rada Miasta zmieniła nazwy 11 ulic:
– ul. Gwardii Ludowej zmieni patrona na 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych;
– ul. Zygmunta Wolskiego zmieni się na ul. Stanisława Zgliczyńskiego (przedwojennego prawnika, społecznika, radnego i żołnierza, który zginął w obozie koncentracyjnym);
– ul. Stanisława Wiśniewskiego zmieni się na ul. Jerzego Pniewskiego (płocczanina, profesora UW, specjalisty w fizyce jądrowej, kandydata do nagrody Nobla);
– ul. Stefana Szczęsnego zmieni się na ul. Wacława Milke (twórcy „Dzieci Płocka”);
– ul. Mariana Puchalskiego zmieni się na ul. św. Zygmunta
– ul. Franciszka Zubrzyckiego będzie miała za patrona Andrzeja Drętkiewicza (pierwszego prezydenta Płocka pod 1989 roku);
– ul. Władysława Mazura zmieni się na ul. Władysława Nowickiego (płockiego przedsiębiorcy, bohatera obrony miasta w 1920 roku, rozstrzelanego przez hitlerowców na początku okupacji);
– ul. Zygmunta Rogowskiego zmieni się  na ul. św. Floriana;
– ul. Jana Orlińskiego będzie miała za patrona Stanisława Siennickiego (lekarza, płockiego Judyma, któremu płocczanie po śmierci ufundowali pomnik w podziękowaniu za blisko 40 lat służby);
– ul. Jana Wilczyńskiego zmieni się na ul. gen. Stanisława Maczka
– ul. Stanisława Sołdka stanie się ul. Żeglarską. – Nie zmieni się patron ul. Czwartaków.  Radni sprecyzowali jedynie, że patronem tej ulicy jest 4. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego, który zasłynął m.in. obroną Olszynki Grochowskiej.

Uchwała Rady Miasta stanie się ważna dwa tygodnie po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym wojewody mazowieckiego, co powinno nastąpić latem. Do września 2017 Miejski Zarząd Dróg zamówi i wymieni tablice z nowymi patronami ulic. Co bardzo ważne: dokumenty, jak np. dowody osobiste płocczan, zamieszkałych przy ulicach, którym radni zmienili patronów, pozostają ważne i można się nimi posługiwać do dnia utraty ważności (czyli np. nawet do 2024 roku).

Urząd Miasta zajmie się wprowadzeniem zmian do rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomi wydział ksiąg wieczystych. Zmiany nazw w księgach wieczystych zostaną wprowadzone automatycznie z urzędu i bez obciążania kosztami właścicieli nieruchomości. Koszty związane ze zmianą nazw w całości poniesie Urząd Miasta Płocka, na obecną chwilę jest to 400 tysięcy złotych.

Przypomnijmy. Ustawa o dekomunizacji, którą Sejm – praktycznie jednogłośnie (1 osoba wstrzymała się od głosu) – uchwalił 1 kwietnia 2016 roku stanowi – o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy ulic, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Samorządy miały rok na usunięcie ze swoich adresów nazw, które upamiętniały osoby, wydarzenia czy organizacje propagujące komunizm.

Ponieważ nasi Czytelnicy często pytają, który z radnych wpadł na pomysł nazwy ulicy 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Śpieszymy odpowiedzieć mieszkańcom Płocka i nie tylko. Pomysłodawców nazwy 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych było w zasadzie dwóch: Andrzej Aleksandrowicz (PiS) oraz Michał Sosnowski (PSL) – wspólnie zgłosili projekt uchwały. Głosowanie w zasadzie było już jedynie formalnością po połączeniu radnych PiS i PSL na XXXIII Sesji Rady Miasta.

17 radnych było za: Aleksandrowicz Andrzej, Brzeski Leszek, Flakiewicz Marcin, Jaroszewski Artur, Jasion Jacek, Jóźwicka Iwona, Kolczyński Tomasz, Kominek Tomasz, Korga Tomasz, Krysztofiak Marek, Kulpa Wioletta, Modliborski Adam, Smardzewska-Czmiel Barbara, Sosnowski Michał, Struzik Małgorzata, Szpakowicz Piotr, Twardy Michał. Dwoje radnych było przeciwko: Krajewska Iwona, Artur Kras. Od głosu wstrzymały się dwie osoby: Domosławska Daria, Olejnik Joanna. Nie oddali swojego głosu: Hetkowski Wojciech, Latarski Lech, Lewicki Grzegorz oraz Maliszewski Tomasz