Fundacja “Orlen-Dar Serca” przyznała stypendia najzdolniejszym uczniom [FOTO]

Fundacja „Orlen – Dar Serca” przyznała łącznie 237 stypendiów w roku szkolnym 2018/2019. Pomoc stypendialna objęła dwa programy: Dla Płocka i powiatu płockiego oraz Dla Orłów. Laureatami są uczniowie płockich i podłockich szkół, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce, w sporcie oraz za pracę na rzecz społeczności lokalnych.

– Prowadzone przez nas programy stypendialne to jeden z najważniejszych obszarów działań Fundacji “Orlen – Dar Serca” – mówi prezes fundacji Katarzyna Różycka. – Praca z tak zdolną i zaangażowaną społecznie młodzieżą to przyjemność. Obserwowanie rozwoju tych młodych ludzi i ich dalszej ścieżki kariery potwierdza, że są to osoby wartościowe, które zasługują na docenienie ich pasji i działań. Szczególnie cieszy mnie to, że w tym roku do grona naszych podopiecznych dołączyła grupa nowych uczniów, których rozwój będziemy śledzić z uwagą – dodaje.

Tegoroczna gala była wyjątkowa – była jednocześnie jubileuszem 10-lecia programu stypendialnego Dla Płocka i powiatu płockiego. W ramach obecnej edycji 124 uczniów z pasją co miesiąc otrzyma środki na realizowanie swych celów naukowych, sportowych i społecznych. Obok stypendystów z Płocka, na gali gościli także laureaci programu Dla Orłów.

Należy podkreślić, że uzyskanie stypendium w obu programach Fundacji wymaga spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich jest, w przypadku stypendiów naukowych, odpowiednia wysokość średniej, czyli co najmniej 4,7. – Dodatkowe punkty uczniowie otrzymują za osiągnięcia wychodzące poza standardowy program nauki – udział w olimpiadach, konkursach oraz za pracę społeczną. Od sportowców oczekuje się przede wszystkim wybitnych wyników w uprawianej dyscyplinie, ale również średniej z ocen nie niższej niż 4,0. Z kolei uczniowie pracujący społecznie musieli przede wszystkim udokumentować działalność na rzecz innych oraz legitymować się średnią na poziomie 4,5 – wyjaśnia biuro prasowe PKN Orlen.

Stypendia zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się wczoraj w płockiej Orlen Arenie. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu motywacyjnego Tomasza Grzywaczewskiego – podróżnika, dziennikarza oraz autora książki „Przez dziki Wschód”, za którą otrzymał Nagrodę Magellana 2012.

 

Fot. PKN Orlen.