Ekspresowa sesja

Ostatnie w tym roku obrady Rady Miasta nie trwały nawet 30 minut.

Program sesji zaplanowanej na koniec 2014 roku nie był obszerny. W pierwszym etapie znalazło się zaledwie pięć projektów uchwał. Dwa pierwsze standardowo dotyczyły zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwale budżetowej na rok 2014. Ponadto radni dzisiejszego dnia pochylili się również nad uchwałą dotyczącą wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka oraz zmieniającą zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka. Punktem dzisiejszych obrad był również wybór trzech radnych do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Żaden z powyższych punktów nie wywołał nawet krótkiej dyskusji. Wszystkie projekty zostały przyjęte.

Do wspomnianej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrani zostali Piotr Szpakowicz z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Joanna Olejnik z Platformy Obywatelskiej oraz Michał Twardy z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podczas dzisiejszej sesji została przyjęta uchwała zmieniająca zasady sprzedaży alkoholu. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych będzie wydawane po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców Osiedla. Jeśli RMO nie wyda decyzji w formie uchwały w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie, opinia zostanie uznana za pozytywną.

Autor: Joanna Tybura