Ekologiczna inwestycja w Kobiernikach

Nowoczesna instalacja do odgazowania składowiska została uroczyście uruchomiona na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

 

W otwarciu wziął udział zastępca prezydenta Płocka Krzysztof Izmajłowicz.

O szczegółach inwestycji opowiadał Stefan Kotlewski, prezes zarządu ZUOK Kobierniki. – Udało nam się przygotować i wykonać instalację, na którą zakład czekał od sześciu lat – mówił. Stojąc przed niewielkimi kontenerami tłumaczył, że  te niepozornie wyglądające obiekty mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia środowiska lokalnego.

Biogazownia w Kobiernikach to instalacja w pełni ekologiczna. Zawiera w sobie ponad 50 studni odgazowujących i ponad 6 km rurociągów, które doprowadzają gaz ze składowiska do kontenerowej siłowni biogazu wraz z zespołem prądotwórczym.

Dzięki specjalnym urządzeniom uzyskaną energię cieplną będzie można transportować do budynku administracyjnego oraz sortowni na terenie ZUOK. Powstałą energię elektryczną zakład także będzie zużywał na swoje potrzeby a jej nadwyżka będzie sprzedawana.

Instalacja, którą zaprezentowano w piątek, to część projektu zatytułowanego „Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK w Kobiernikach”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie trzech zadań:

1.    Rekultywacja kwater składowisk odpadów nr 1 i 2 w Kobiernikach.
2.    Budowa instalacji do odgazowania oraz budowa kontenerowej siłowni biogazu wraz z zespołem prądotwórczym.
3.    Zakup kompaktora do zagęszczania odpadów balastowych na składowisku w Kobiernikach.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska województwa mazowieckiego poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów  i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów składowiska w Kobiernikach.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 9 mln zł. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.