Dwieście milionów więcej. I to jeszcze nie wszystko. Takiego budżetu Płock jeszcze nie miał!

1 miliard 450 milionów zł to budżet Płocka na 2024 rok. – W mijającym właśnie roku udało się zrealizować w Płocku wiele przedsięwzięć. Przed nami kolejny rok, który zapowiada się jeszcze lepiej – mówił prezydent Andrzej Nowakowski na grudniowej sesji Rady Miasta Płocka.

– Ponad 1 miliard 164 miliony zł przeznaczymy na wydatki bieżące, czyli m.in. na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, transport publiczny, utrzymanie dróg, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego czy sport – wymienia prezydent Płocka.

Włodarz miasta podkreśla, że “na inwestycje przeznaczyliśmy w 2024 roku ponad 285 milionów złotych. Plan na 2024 powstał w wyniku konsultacji z płocczanami, dyskusji z radnymi oraz pracy moich współpracowników. Wszystkim za to zaangażowanie serdecznie dziękuję”.

200 mln zł więcej…

Budżet na 2024 rok jest większy od zeszłorocznego o ponad 200 mln zł. Najwięcej środków przeznaczonych będzie na oświatę  – 530 mln zł, następnie ponad 145 mln zł na oświatę społeczną, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 72 mln zł. Bieżące utrzymanie Płocka będzie kosztować  łącznie ponad 1,16 mld zł.

Inwestycje…

Pod tym kątem najwięcej pieniędzy będzie przeznaczone na zakończenie budowy aquaparku – ponad 40 mln zł. Prawie 11 mln zł pochłonie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W 2024 roku rozpocznie się modernizacja kilku ulic. Ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do ul. NSZ – 8,5 mln zł (na początek) w 2025 r. kolejne 8,5 mln. Budowa kolejnego odcinka ul. Browarnej w Ciechomicach – 8,2 mln zł,   modernizacja ul. Chopina w rejonie dworca autobusowego – 7,6 mln zł.

Inwestycje drogowe uzupełnia lista modernizacji dróg o lokalnym znaczeniu. Mowa o ul. Ośnickiej, a także ul. Gronowej, fragmencie ul. Kopernika ulicach Stodółkiewicza i Kolberga. Planowana też jest budowa ulicy Marynarskiej i Kotwicznej. 

Kolejna pula wydatków przeznaczona jest na modernizację bazy oświatowej. Po tym względem władze Płocka są bardzo konsekwentne.  W nadchodzącym roku zmodernizowane będą place zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33, przy MP nr 13, Szkole Podstawowej nr 5, a także przy SP nr 1. Powstanie wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie SP nr 3 (to inwestycja z BOP). Zmodernizowane będą bloki żywieniowe: w Miejskim Przedszkolu nr 12, w Szkole Podstawowej nr 3, w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piaska. 

Zapisano również środki na adaptację budynku przy ul. Warszawskiej na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Rozpocznie się również adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na placówkę dla najmłodszych. – Będzie to piąty żłobek w Płocku – zaznacza prezydent Nowakowski. 

Projekty…

– Kończymy projektowanie Parku na Górkach oraz terenu cmentarza żydowskiego przy ul. Mickiewicza, który zamienimy na park (w porozumieniu z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego). Planujemy też zaprojektować niecodzienną inwestycję, która funkcjonuje już w kilku miastach: to grzebowisko dla zwierząt – zaznacza Hubert Woźniak, z biura prasowego ratusza. 

Następnie środki przeznaczone będą na projekt modernizacji małej sali gimnastycznej przy SP nr 16, a także na dokumentację przebudowy ul. Medycznej na Winiarach oraz ul. Piekarskiej na starówce. Projektowany będzie drugi pas ul. Wyszogrodzkiej – od Zielonego Jaru do granicy miasta. Zaplanowano również dokończenie dokumentacji innego odcinka tej ulicy między al. Kilińskiego, a skrzyżowaniem z ul. Spółdzielczą. Kolejnym, ważnym projektem do zrobienia, jest modernizacja całej ulicy Zglenickiego.  Woźniak wyjaśnia, że miasto przygotowuje się do tej inwestycji, chociaż z jej realizacją ratusz wstrzyma się aż do zakończenia się budowy instalacji Olefin.

Warto zaznaczyć, że uchwalony właśnie plan finansowy miasta może ulec zmianie. I to na korzyść. To za sprawą dotacji unijnych i środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Budżet Płocka radni uchwalili w na sesji, która odbyła się w ostatni czwartek grudnia. 17 z 25 radnych było za przyjęciem projektu planu finansowego Płocka na przyszły rok. Siedem osób wstrzymało się od głosu, jedna był przeciwko.

Źródło i fot: Płock.eu