Dumni z Płocka. List otwarty prezydenta Andrzeja Nowakowskiego…

W niedzielę 7 kwietnia zdecydujemy o przyszłości naszej lokalnej i regionalnej wspólnoty wybierając przedstawicieli do Rady Miasta, Sejmiku Mazowsza oraz Prezydenta Płocka.

Wybieramy tych, którzy w imieniu naszej społeczności, będą podejmować decyzje o rozwoju naszego miasta i jak najlepszym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Płocka. Będą kształtować nasze najbliższe otoczenie w zakresie dróg, ścieżek rowerowych, bazy oświatowej, placów zabaw dla najmłodszych, miejsc do rekreacji, terenów zielonych i innych obszarów, mających wpływ na to, że Płock nadal będzie miastem dobrym do nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.

Szczęśliwa „13-tka”

Od trzech kadencji, dzięki zaufaniu i decyzji mieszkańców, pracuję jako prezydent Płocka na rzecz harmonijnego rozwoju naszego miasta. Wspólnie z moimi współpracownikami, słuchając opinii i oczekiwań płocczan, podejmujemy działania, które sprawiają, że Płock jest przyjaznym miejscem do życia. Nasze miasto w ciągu 13 lat bardzo się zmieniło. Można powiedzieć, że widać to „gołym” okiem, chociaż wiele przedsięwzięć, które poprawiają komfort funkcjonowania w mieście, jak podziemna infrastruktura komunalna, zostało, dosłownie, „zakopanych” pod ziemię.

Z pewnością bardzo widoczne są inwestycje w bezpieczeństwo i komfort na drogach. Moją pierwszą kadencję zacząłem od spełnienia wyborczej obietnicy „Tory do góry”. Wśród inwestycji drogowych jest między innymi budowa obwodnicy, popularnie zwanej trasą PO, czyli Podolszyce-Orlen oraz budowa i modernizacja wielu głównych i osiedlowych ulic. A przy tym kilometry dróg rowerowych, co ważne, łączących się w spójną sieć.

Konsekwentnie realizujemy projekty na rzecz dzieci i młodzieży, których celem jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do życia i pomyślnej przyszłości. Nowe żłobki, przedszkola, szkoły, nowoczesne wyposażeni pracowni dydaktycznych, kompleksy sportowe i obiekty do praktycznej nauki zawodu. Do tego bogata oferta stypendiów oraz nagród za osiągnięcia artystyczne czy sportowe. Wspieramy rozwój akademickiego Płocka, przeznaczając środki na unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz na pomoc w zdobywaniu wiedzy przez studentów czy osiąganiu przez wykładowców kolejnych stopni w karierze naukowej.

Do młodych ludzi adresowany jest też nasz autorski program Mieszkania na start. Już prawie 400 rodzin zamieszkało w nowych lub gruntownie zmodernizowanych budynkach. Efektem programu jest również rewitalizacji centrum Płocka, dzięki modernizacji urokliwych, ale wyeksploatowanych kamienic. Zbudowaliśmy też osiedle Miodowa Jar z mieszkaniami komunalnymi.

Wiele uwagi poświęcamy seniorom, aby zapewnić im jak najwięcej możliwości do aktywnego i ciekawego życia, nabywania nowych kompetencji, integracji ze społecznością i utrzymania dobrej kondycji. W trosce o zdrowie mieszkańców finansujemy adresowane do nich programy profilaktyczne oraz modernizujemy miejskie placówki ochrony zdrowia. Wyremontowaliśmy internę i oddział pediatrii w szpitalu św. Trójcy, doposażamy w nowoczesny sprzęt nasz szpital i przychodnie.

Dbamy o rozwój infrastruktury i wspieramy uprawnianie sportu na poziomie zawodowym i amatorskim. Tworzymy miejsca do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na powietrzu. Zaczęliśmy od budowy Orlików, a doszliśmy do zbudowania stadionu i aquaparku.

Bogata oferta imprez – kulturalnych, sportowych, edukacyjnych organizowanych przez miejskie placówki bądź dofinansowanych przez samorząd Płocka sprawia, że w naszym mieście można atrakcyjnie, ciekawie i pożytecznie spędzać czas wolny. A najważniejsze, że wszystkie przedsięwzięcia realizowane są we współpracy z mieszkańcami, dzięki ich zaangażowaniu i trosce o dobro naszej społeczności lokalnej.

Najlepsza Drużyna

Skuteczność w działaniu gwarantują profesjonalni i odpowiedzialni ludzie. Mam to szczęście, że udaje mi się przekonać najlepszych do pracy na rzecz mieszkańców Płocka. Na listach Koalicji Obywatelskiej znajdziecie Państwo ludzi zasługujących na zaufanie – oddanych płocczanom i miastu. To unikalne połączenie doświadczenia z młodością, gwarantujące różnorodne i wielopokoleniowe spojrzenie na nasze miasto. Osoby, które mają Płock w sercu i mnóstwo pomysłów oraz energii do działania. Gwarantuję, że jest to najlepsza Drużyna, zdeterminowana do pracy na rzecz rozwoju Płocka, by niezmiennie był najlepszym miejscem do życia.

Istotny jest również wybór płocczanina do sejmiku. Na naszych listach znajdziecie Łukasza Jankowskiwgo, 38-letniego płocczanina, który gwarantuje walkę o interesy naszego miasta. Priorytetami dla niego będą szybkie połączenie kolejowe Płock-Warszawa oraz zwiększenie finansowania lokalnych klubów sportowych. 

Przed nami kolejne wyzwania, a gwarancją sukcesu będzie wykorzystanie sprawdzonej wizji rozwoju, czyli oparcie się na 4 Filarach: bezpiecznej infrastrukturze i sprawnej komunikacji, solidarnej lokalnej wspólnocie, trosce o zdrowie mieszkańców i dostępnej kulturze i edukacji.

Wśród priorytetów PLANU dla PŁOCKA 2030 są:

• Rozbudowa obwodnicy do czterech pasów;
• Wiadukt nad rondem im. Wojska Polskiego;
• Kontynuacja dobrej współpracy z płockimi uczelniami i budowa Akademickiego Płocka;
• Rozbudowa Miejskiego Szpitala św. Trójcy;
• Stworzenie Największego Parku Miejskiego w Jarze Brzeźnicy – 50 ha NOWYCH terenów zielonych;
• Budowa nowoczesnych placów zabaw na każdym osiedlu;
• Realizacja Płockiej Polityki Senioralnej;
• Kolejne żłobki dla płockich Maluchów;
• …i wiele innych, zgodnie z przyjętymi dokumentami strategicznymi miasta Płocka!

Zróbmy to WSPÓLNIE. Proszę o Państwa głos 7 kwietnia.

Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka