Dofinansowanie na trzy linie autobusowe w powiecie płockim. To dobra informacja dla mieszkańców [FOTO]

Umowa, którą kilka dni temu podpisał starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł umożliwi dopłatę w 2023 r. do przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dofinansowanie dotyczy następujących linii: Łąck Pętla – Płock – Grzybów; Gąbin – Pacyna przez Lwówek II oraz Drobin – Sierpc. – W przyszłości, Powiat Płocki będzie starał się również pozyskać kolejne dofinansowanie, tak by uruchomić nowe linie autobusowe i zapewnić transport w innych częściach Powiatu Płockiego – wyjaśnia Starostwo Powiatowe w Płocku.

Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych są przeznaczone na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie jest przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej.

Przy podpisaniu umowy pomiędzy starostą płockim, a wojewodą mazowieckim, obecne były również wicestarosta Powiatu Płockiego, Iwona Sierocka i Katarzyna Leśniewska skarbnik Powiatu Płockiego.

Łączna kwota dofinansowania, którą uzyskał Powiat Płocki to 783.634,80 zł.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku.