Czy będzie rewolucja w płockiej katedrze? Komunikat prasowy kurii

Po opublikowaniu przez naszą redakcję artykułu dotyczącego badań DNA “Czy będzie rewolucja w płockiej katedrze?”. Płockie media otrzymały komunikat rzecznika prasowego kurii, który przytaczamy w całości,

Komunikat prasowy

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi ewentualnych badań DNA szczątków Piastów polskich, znajdujących się w katedrze płockiej, informuję że:

1. Biskup Płocki zdecydował, że w obecnej sytuacji niewskazane jest prowadzenie tego typu badań. Takie stanowisko oparte jest na opinii niezależnych ekspertów świeckich z: Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku oraz prof. Henryka Samsonowicza.

2. Specjaliści uznali, że na tym etapie prac remontowo-konserwatorskich, prowadzonych w katedrze, otwieranie grobów księcia Władysława Hermana i króla Bolesława Krzywoustego jest przedwczesne.

3. Badania DNA mogłyby zostać podjęte po znacznym zaawansowaniu remontu wieży północnej i Kaplicy Królewskiej (m.in. ścian zewnętrznych, wewnętrznej polichromii, ołtarzy i nagrobków). Byłyby to badania całościowe, stanowiące element tych prac. Nie można bowiem poprzestać na samych badaniach genetycznych, ale należy wpisać je w szerszy kontekst, wynikający z konieczności godnego pochówku książąt piastowskich.

4. Gdyby w przyszłości miało dojść do badań DNA, to ich wykonanie zostanie powierzone wyspecjalizowanej instytucji naukowo-badawczej.

Płock, dnia 6 listopada 2015 r.

 

Lena Rowicka