Choroba Alzheimera to nadal temat tabu. Nie dla nich. Mówią o niej głośno. Trwa nabór do specjalnego programu!

Aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą odnaleźć się społecznie podopiecznym; korzystanie z poradnictwa specjalistycznego, czyli psychologa, rehabilitantów, logopedów, lekarza neurologa; udział w zajęciach terapeutycznych i aktywizujących oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych: muzykoterapia i relaksacja, arteterapia, dogoterapia, terapia tańcem, zajęcia wzmacniające kondycję fizyczną – typu joga, tai chi oraz zajęcia na świeżym powietrzu. To zaledwie kilka propozycji pomocy dla osób z chorobą Alzheimera, które oferuje Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Jeżeli u Ciebie lub Twojego podopiecznego zdiagnozowano wstępny etap choroby Alzheimera, jesteś w wieku 60 + i mieszkasz w Płocku nie zwlekaj, zwróć się o pomoc. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza do udziału w projekcie pn. “Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu “Pod tęczowym parasolem” dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera – Płockie Centrum Alzheimera”

Centrum prowadzi nabór zarówno do Płockiego Centrum Alzheimera powstającego w budynku SP nr 5 w Radziwiu jak i Domu Dziennej Pomocy przy ul. Otolińskiej 6. Szczegółowych informacji udziela pod numerami telefonów: 24 366 14 66; 24 277 05 50; 604719344 oraz e-mail: alzheimer.plock@gmail.com

Płockie Centrum Alzheimera zapewni:
• opiekę i realizację specjalistycznych usług w dni robocze min. 8 godzin dziennie
• dowóz osób na zajęcia
• wyżywienie – trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diety „Mind&Dash” – stworzonej z myślą o potrzebach osób z chorobami otępiennymi
• aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności, które pozwolą odnaleźć się społecznie podopiecznym
• korzystanie z poradnictwa specjalistycznego (psychologa, rehabilitantów, logopedów, lekarza neurologa)
• udział w zajęciach terapeutycznych i aktywizujących oraz wydarzeniach kulturalno-oświatowych ( muzykoterapia i relaksacja, arteterapia, dogoterapia, terapia tańcem, zajęcia wzmacniające kondycję fizyczną – typu joga, tai chi oraz zajęcia na świeżym powietrzu)

Poszczególne zajęcia będą dobrane do potrzeb każdej z osób. Specjalnie powołany zespół wspierająco-aktywizujący opracuje dla każdego uczestnika spersonalizowany plan wsparcia, poprzedzony diagnozą indywidualnych potrzeb i oczekiwań, ograniczeń i barier, predyspozycji, zainteresowań i możliwości.

Płockie Centrum nie pozostawia także samym sobie opiekunów osób chorych, wspiera je poprzez: zapewnienie poradnictwa psychologicznego; pomoc prawną w zakresie składania oświadczeń woli, pełnomocnictw itp.; podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia chorych członków rodziny (szeroko zakrojona informacja i edukacja) oraz spotkania w grupach wsparcia.

– Aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności pozwala na reaktywację społeczną osób z chorobą Alzheimera. Dlatego nie wstydź się zadawać pytań, nie ukrywaj chorego przed światem, proś o pomoc! – apeluje Płockie Centrum Alzheimera. Bieżące informacje z działań Centrum można znaleźć na Facebooku: Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Warto dodać, że projekt realizowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy wsparciu Miasta Płocka, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Przypomnijmy. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powstało w 1999 roku. Jako główny cel swojej działalności wyznaczyło pomoc dla osób chorych na Alzheimera i pokrewnych schorzeń otępiennych oraz ich rodzinom i opiekunom.

 Fot. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera