BO 2014 – Dla seniorów
Jednym z tak zwanych projektów miękkich, które do tej pory pozytywnie przeszły przez urzędniczą weryfikację jest propozycja skierowana do osób 50+.