“Być wychowawcą we współczesnej szkole”. Organizatorzy czekają na zgłoszenie udziału

“Wychowanie dziecka to nie jest miła zabawa a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli.” Autorem tych słów jest Janusz Korczak, stały się one mottem konferencji, która w czwartek 25 kwietnia odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku. Temat spotkania to „Być wychowawcą we współczesnej szkole”.

Zaproszenie organizatorzy kierują do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Konferencję honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, rejestracja on-line, szczegóły dostępne są na stronie internetowej szkoły: SP22

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.20 Uroczyste otwarcie konferencji
Występ grupy „Uskrzydleni”
11.20 – 11.40 Jak kochać dziecko? – Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008 – 2018, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
11.40 – 12.00 Świat dziecka w świecie szkoły – Emilia Wojdyła, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w Warszawie
12.00 – 12.20 Potrzeby dziecka według Maslowa – dr Liliana Tomaszewska, wykładowca Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Edukacji PWSZ w Płocku, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku
12.20 – 12.50 Przerwa kawowa
12.50 – 13.10 Psychologiczna problematyka współczesnego dziecka – ks. dr Rafał Pabich, psycholog, terapeuta, duszpasterz i katecheta
13.10 – 13.25 Momenty wychowawcze Janusza Korczaka – inscenizacja
13.25 – 13.45 Pedagogiczna odpowiedzialność za dziecko – dr Beata Cieśleńska, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Edukacji PWSZ w Płocku, pedagog Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku
13.45 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Cele konferencji:

– Popularyzowanie myśli Janusza Korczaka wśród nauczycieli, wychowawców i pedagogów
– Ukazanie ponadczasowości idei i działań Janusza Korczaka we współczesnym świecie oraz wskazanie możliwości wdrażania ich w różnych działaniach podejmowanych na terenie placówek oświatowych.
– Zachęcenie praktyków wychowania do analizy idei wychowawczych Janusza Korczaka i przenoszenia ich na współczesną pedagogikę.
– Wykazanie, iż każde działanie wychowawcze wymaga autorefleksji oraz obserwacji i analizy postępowania dziecka.
– Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli i wychowawców.
– Optymalizacja działań wychowawczych we współczesnej szkole.
– Inspiracja do samokształcenia
– Zwrócenie uwagi na znaczenie polskiej myśli pedagogicznej dla rozwoju wychowania i funkcjonowania współczesnej szkoły