Budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku to zaledwie jedna z… 400 inwestycji ze wsparciem samorządu Mazowsza

Najważniejszą inwestycją w regionie płockim, która finansowana jest ze środków samorządu Mazowsza, jest budowa Ośrodek Radioterapii. Dzięki przedsięwzięciu mieszkańcy północnego Mazowsza będą mogli skorzystać z kompleksowej i specjalistycznej opieki medycznej w zakresie chorób onkologicznych. To jednak zaledwie tylko jedno aż z czterystu różnych przedsięwzięć zrealizowanych na terenie subregionu płockiego w tym roku.

Budowa Ośrodka Radioterapii w Płocku jest przedsięwzięciem wyczekiwanym przez mieszkańców Płocka oraz regionu płockiego. Plany zakładają, że obiekt będzie gotowy pod koniec przyszłego roku. – Mimo że budowa ośrodka dwukrotnie nie otrzymała wsparcia z rządowego programu, nie poddaliśmy się – mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza ze swojego budżetu przeznaczył na tę inwestycję ponad 80 mln zł.

Oprócz największego przedsięwzięcia w rozwój placówek zdrowia samorząd Mazowsza zainwestował jeszcze ponad 52 mln zł. – Dofinansowane zostały inwestycje w szpitalach wojewódzkich w Płocku i w Gostyninie oraz wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego – wymienia Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku rozbudowywano budynek oddziału obserwacyjno-zakaźnego, zakupiono aparat do tomograficznej angiografii oka oraz doposażono placówkę. W szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie-Zalesiu zmodernizowano budynek rozdzielni elektrycznej, a budynek szpitala przeszedł termomodernizację. Z kolei płockie pogotowie, dzięki środkom z budżetu województwa, przebudowało budynek magazynowo-garażowy przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku.

Z pomocy finansowej samorządu korzystają również powiaty i mniejsze gminy z terenu całego Mazowsza. – W subregionie płockim najwięcej projektów zostało dofinansowanych w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” – zaznacza Milewska. Dodaje, że na realizację różnego rodzaju projektów wsparcie otrzymały 123 sołectwa.

Oddzielną pulę środków sejmik województwa przeznaczył na program “Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”. W tym przypadku wsparcie trafiło do 102 organizacji. Te pieniądze dla lokalnych stowarzyszeń są bardzo ważne. Dzięki nim organizacje, które działają na rzecz gminnych i wiejskich społeczności mogą podejmować nowe aktywności, co stwarza większe możliwości dla mieszkańców. W tym roku z programu “Mazowsze dla straży pożarnych” dofinansowanie w subregionie płockim otrzymały 43 projekty. Mazowiecki samorząd przeznaczył na ten cel ponad 1,5 mln zł. – Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje 24 budynków strażnic strażackich oraz zakup siedmiu wozów bojowych i specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych – wymienia rzeczniczka prasowa UMWM.

Ogromną część środków sejmik Mazowsza przeznaczył na rozwój infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu możliwa była przebudowa ul. Łukasiewicza w Płocku, budowa ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie, rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Sierpcu czy przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bielsk (pow. płocki). To tylko te największe. Poza tym ponad 19 mln zł trafiło na wsparcie 11 ważnych dla rozwoju całego województwa projektów. Wśród nich jest m.in. budowa mostu na rzece Mołtwie w miejscowości Mąkolin czy rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

Środki przeznaczono także na projekty proekologiczne. – W sumie z dwóch programów “Mazowsze dla klimatu” i “Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie subregionu płockiego dofinasowanych zostało 30 projektów – zaznacza Milewska. Na wsparcie mogą liczyć również właściciele obiektów zabytkowych. Z programu “Mazowsze dla zabytków” do beneficjentów trafiło ponad 1,2 mln zł. Z kolei ponad 3,3 mln zł sejmik Mazowsza przeznaczył na budowę i remonty 17 obiektów sportowych na terenie regionu płockiego.

Fot. UMWM.