Bardzo mądry apel do lokalnych mediów. Pismo cytujemy w całości

Bardzo mądry apel wystosowały do lokalnych mediów partie i stowarzyszenia, które działają na terenie naszego miasta. Pod pismem widnieją między innymi podpisy: prezydenta Andrzeja Nowakowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Płocka Artura Jaroszewskiego, czy Tomasza Kominka przewodniczącego Klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Apel cytujemy w całości